Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Пропонуємо до вашої уваги перелік диссертацій.


На підставі Постанови президії ВАК України № 457 від 2 липня 2010 р. в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.01 - “Економічна теорія та історія економічної думки”
 • 08.00.04 - “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.08 - “Гроші, фінанси і кредит”
 • 08.00.09 - „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності)


Ознайомитися з текстом дисертацій та авторефератів дисертацій ви зможете у читальній залі нашої бібліотеки (ауд. 211, головний копус).
2012
2013
2014
2015
 • 
  • Автореферати
   • 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    08.00.04  -   «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

     

    2014 рік

     

    1

    Андрієвська

    Євгенія

    Валеріївна

    Реструктуризація промислових підприємств шляхом здійснення інноваційної діяльності (на прикладі машинобудування)

    08.00.04

    к.е.н.

    2

    Бортнік

    Людмила

    Васильєвна

    Організаційні та економічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу

    08.00.04

    к.е.н.

    3

    Гончаренко

    Елена

    Николаевна

    Формирование механизма устойчивого развития предприятия в условиях неопределенности экономической среды

    08.00.04

    к.е.н.

    4

    Молла

    Маріанна

    Георгіївна

    Організаційно-економічні складові забезпечення конкурентоспроможності підприємств

    08.00.04

    к.е.н.

    5

    Радулов

    Дмитро

    Дмитрович

    Оцінка впливу зовнішніх факторів на рівень конкурентоспроможності промислових підприємств

    08.00.04

    к.е.н.

    6

    Шкурупская

    Ирина

    Александровна

    Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования

    08.00.04

    к.е.н.

     

   • 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит»

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.08  -   «Гроші, фінанси і кредит»

     

    2014 рік

     

    1

    Андрєєва

    Яна

    Сергіївна

    Роль банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації

    08.00.08

    к.е.н.

    2

    Коцюрубенко

    Ганна

    Миколаївна

    Фінансові ресурси домогосподарств України: формування, розподіл та використання

    08.00.08

    к.е.н.

    3

    Лисянська

    Олена

    Олександрівна

    Формування механізму управління прибутком банку

    08.00.08

    к.е.н.

    4

    Радова

    Наталія

    Володимирівна

    Фінансове забезпечення процесів злиття та поглинання банківських установ

    08.00.08

    к.е.н.

    5

    Тарасова

    Ольга

    Валеріївна

    Оцінка вартості публічних акціонерних компаній на ринку злиття-поглинання в Україні

    08.00.08

    к.е.н.

    6

    Фучеджи

    Валентина

    Іванівна

    Управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва України

    08.00.08

    к.е.н.

    7

    Шевченко

    Анна

    Михайлівна

    Довірче управління активами на фінансовому ринку України

    08.00.08

    к.е.н.

    8

    Шепель

    Євгенія

    Василівна

    Оцінка впливу монетарних чинників на інформаційну складову у діяльності банків

    08.00.08

    к.е.н.

     

   • 08.00.09 - «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.09  -   «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)

     

    2014 рік

     

    1

    Колчар

    Юлія

    Олександрівна

    Облікова оцінка клієнтської бази як нематеріального активу банківських установ

    08.00.09

    к.е.н.

    2

    Нападовська

    Ірина

    Віталіївна

    Економічний аналіз і аудит оцінювання потенційних об’єктів інвестування

    08.00.09

    к.е.н.

    3

    Подвальна

    Наталія

    Едуардівна

    Аналітичне обґрунтування ефективності функціонування готельних підприємств

    08.00.09

    к.е.н.

    4

    Слободяник

    Юлія

    Борисівна

    Державний аудит в Україні: теорія, методологія, організація

    08.00.09

    к.е.н.

     

  • Диссертації
   • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності)

     

    2014 рік

     

    1.

    Андрієвська

    Євгенія

    Валеріївна

    Реструктуризація промислових підприємств шляхом здійснення інноваційної діяльності (на прикладі машинобудування)

    к.е.н. доцент

    Карпов В.А.

    к.е.н.

    2.

    Бортнік

    Людмила

    Васильєвна

    Організаційні та економічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу

    д.е.к. професор

     Семенов

    В.Ф. 

    к.е.н.

    3.

    Гончаренко

    Елена

    Николаевна

    Формирование механизма устойчивого развития предприятия в условиях неопределенности экономической среды

    Янковой А.Г.

    д.э.н., профессор

    к.е.н.

    4.

    Молла

    Маріанна

    Георгіївна

    Організаційно-економічні складові забезпечення конкурентоспроможності підприємств

    Гамма Т.М.

    к.е.н., доцент

    к.е.н.

    5.

    Радулов

    Дмитро

    Дмитрович

    Оцінка впливу зовнішніх факторів на рівень конкурентоспроможності промислових підприємств

    к.е.н. доцент

     Літвінов

    О.С. 

    к.е.н.

    6.

    Шкурупская

    Ирина

    Александровна

    Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования

    Литовченко И.А.

    д.э.н., профессор

    к.е.н.

     

   • Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

     

    2014 рік

     

    1.

    Андрєєва

    Яна

    Сергіївна

    Роль банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації

    д.е.н., професор

    Кузнєцова Л. В.

    к.е.н.

    2.

    Коцюрубенко

    Ганна

    Миколаївна

    Фінансові ресурси домогосподарств

    України: формування, розподіл

    та використання

    к.е.н. доцент

    Шикіна

    Н.А. 

    к.е.н.

    3.

    Лисянська

    Олена

    Олександрівна

    Формування механізму управління

    прибутком банку

    д.е.н. професор Коваленко

    В.В. 

    к.е.н.

    4.

    Радова

    Наталія

    Володимирівна

    Фінансове забезпечення процесів злиття та поглинання банківських установ

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М. 

    к.е.н.

    5.

    Тарасова

    Ольга

    Валеріївна

    Оцінка вартості публічних акціонерних

    компаній на ринку злиття-поглинання

    в Україні

    д.е.н. професор Кубліков В.К.

    к.е.н. доцент

    Кублікова Т.Б. 

    к.е.н.

    6.

    Фучеджи

    Валентина

    Іванівна

    Управління фінансовою безпекою

    суб’єктів підприємництва України

    д.е.н. професор Коваленко В.В. 

    к.е.н.

    7.

    Шевченко

    Анна

    Михайлівна

    Довірче управління активами на фінансовому ринку України

    д.е.н., професор

    Пасічник Ю.В.

    к.е.н.

    8.

    Шепель

    Євгенія

    Василівна

    Оцінка впливу монетарних чинників на інформаційну складову у діяльності банків

    Коваленко В.В.

    д.е.н., професор

    к.е.н.

     

   • Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність  08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

     

    2014 рік

     

    1.

    Колчар

    Юлія

    Олександрівна

    Облікова оцінка клієнтської бази як нематеріального активу банківських установ

    к.е.н.

    2.

    Нападовська

    Ірина

    Віталіївна

    Економічний аналіз і аудит оцінювання потенційних об’єктів інвестування

    Коверда А.В.

    к.е.н., доцент

    к.е.н.

    3.

    Подвальна

    Наталія

    Едуардівна

    Аналітичне обґрунтування ефективності функціонування готельних підприємств

    Волкова Н.А.

    к.е.н., доцент

    к.е.н.

    4.

    Слободяник

    Юлія

    Борисівна

    Державний аудит в Україні: теорія, методологія, організація

    Максімова В.Ф.

    д.е.н., професор

    к.е.н.

     


Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics