Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Пропонуємо до вашої уваги перелік диссертацій.


На підставі Постанови президії ВАК України № 457 від 2 липня 2010 р. в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.01 - “Економічна теорія та історія економічної думки”
 • 08.00.04 - “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.08 - “Гроші, фінанси і кредит”
 • 08.00.09 - „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності)


Ознайомитися з текстом дисертацій та авторефератів дисертацій ви зможете у читальній залі нашої бібліотеки (ауд. 211, головний копус).
2012
2013
2014
2015
 • 
  • Автореферати
   • 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.04 -   «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

     

    2013 рік

     

    1.

    Дарієнко

    Ольга

    Вікторівна

    Діагностування стійкості функціонування підприємств малого бізнесу

    к.е.н.

    08.00.04

    2.

    Єргієва

    Любов

    Валеріївна

    Фактори та резерви підвищення конкурентоспроможності промислових

    підприємств (на прикладі кабельної промисловості України)

    к.е.н.

    08.00.04

    3.

    Зайцева

    Надія

     Олександрівна

    Економічне вимірювання резервів підвищення конкурентоспроможності 

      підприємств харчової промисловості

    к.е.н.

    08.00.04

    4.

    Коваленко

    Світлана

    Миколаївна

    Управління факторами конкурентоспроможності підприємства

    к.е.н.

    08.00.04

    5.

    Куперман

    Вікторія

    Володимирівна

    Оптимізація  виробничої програми промислового підприємства

    к.е.н.

    08.00.04

    6.

    Меджибовська

    Наталія

    Семенівна

    Формування системи постачання промислового підприємства з

     використанням інформаційно-комунікаційних технологій

    д.е.н.

    08.00.04

    7.

    Мельник

    Надія

    Володимирівна

    Оцінка реальних інвестицій на промисловому підприємстві

    к.е.н.

    08.00.04

    8.

    Обертайло

    Марія

    Вячеславовна

    Складові інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств

    (на прикладі машинобудівної галузі)

    к.е.н.

    08.00.04

    9.

    Ступак

    Світлана

    Миколаївна

    Трансформація інвестиційно-інноваційних процесів на

     підприємствах хлібопекарської галузі

    к.е.н.

    08.00.04

     

   • 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит»

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.08  -   «Гроші, фінанси і кредит»

     

    2013 рік

     

    1

    Беніян

    Аль-Акіді Ф. Ібрагім

    Формування маркетингової інформаційної системи в банківських установах

    08.00.08

    к.е.н.

    2

    Васютинська

    Людмила Анатоліївна

    Видатки бюджету та оцінювання їх соціально-економічної ефективності за бюджетними программами

    08.00.08

    к.е.н.

    3

    Гавриленко Наталія

    Вікторівна

    Податкове стимулювання розвитку малого та середнього

    08.00.08

    к.е.н.

    4

    Запорожець

     Олена

    Федорівна

    Система адміністрування митних платежів в умовах інтеграційних процесів

    08.00.08

    к.е.н.

    5

    Іоргачова

    Марія

    Іванівна

    Формування інформаційних ресурсів у корпоративному секторі України

    08.00.08

    к.е.н.

    6

    Крамаренко

    Оксана

    Марківна

    Роль банківського кредитування у розвитку суднобудування в Україні

    08.00.08

    к.е.н.

    7

    Курганська

    Елеонора

    Іванівна

    Механізм управління фінансовими ресурсами в системі казначейства

    08.00.08

    к.е.н.

    8

    Луценко

    Ірина

    Сергіївна

    Податкова політика України в сфері зовнішньоекономічної діяльності

    08.00.08

    к.е.н.

    9

    Рулінська

    Ольга Володимирівна

    Страховий маркетинг: стратегічне планування в страхових компаніях

    08.00.08

    к.е.н.

    10

    Суганяка

    Микола

    Васильович

    Формування механізму антикризового управління системним банком

    08.00.08

    к.е.н.

     

   • 08.00.09 - «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.09  -   «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)

     

    2013 рік

     

    1

    Булат

    Галина Володимирівна

    Організаційно-методичне забезпечення обліку і  аудиту оборотних активів  (на прикладі автотранспортних підприємств)

    08.00.09

    к.е.н.

    2

    Кузьменко

    Галина

    Іванівна

    Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу субєктів господарювання

    08.00.09

    к.е.н.

    3

    Лоханова

    Наталія

    Олексіївна

    Облік у системі управління економічною стійкістю підприємств: інституціональний підхід

    08.00.09

    д.е.н.

    4

    Самбурська

    Наталія

    Іванівна

    Облік і аналіз основних засобів на підприємствах водопостачання і водовідведення

    08.00.09

    к.е.н.

    5

    Шеікха

    Ніссрат

    Сабір

    Організаційно-методичні засади ведення бухгалтерського фінансового обліку туристичної діяльності

    08.00.09

    к.е.н.

     

  • Диссертації
   • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності)

     

    2013 рік

     

    1.

    Дарієнко

    Ольга

    Вікторівна

    Діагностування стійкості

    функціонування підприємств малого

    бізнесу

    д.е.н. професор

    Уманець Т.В. 

    к.е.н.

    2.

    Єргієва

    Любов

    Валеріївна

    Фактори та резерви підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств (на прикладі кабельної

    промисловості України)

    д.е.н. професор

    Янковий О.Г. 

    к.е.н.

    3.

    Зайцева

    Надія

    Олександрівна

    Економічне вимірювання резервів підвищення конкурентоспроможності   підприємств харчової

    промисловості

    к.е.н. доцент

    Бабій О.М.

     

    к.е.н.

    4.

    Коваленко

    Светлана

    Николаевна

    Управление факторами конкурентоспособности

    предприятия

    к.е.н. доцент

    Кузнецов

    Э. А. 

    к.е.н.

    5.

    Куперман

    Вікторія

    Володимирівна

    Оптимізація  виробничої програми

    промислового підприємства

    д.е.н. професор

     Янковий

    О. Г. 

    к.е.н.

    6.

    Меджибовська

    Наталія

    Семенівна

    Формування системи постачання

    промислового підприємства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А. 

    д.е.н.

    7.

    Мельник

    Надія

    Володимирівна

    Оцінка реальних інвестицій на

    промисловому підприємстві

    д.е.н. професор

     Янковий

    О. Г. 

    к.е.н.

    8.

    Обертайло

    Марія

    Вячеславовна

    Складові інноваційно-інвестиційного

     розвитку підприємств (на прикладі машинобудівної галузі)

    к.е.н. доцент

    Семенова

    В. Г. 

    к.е.н.

    9.

    Ступак

    Світлана

    Миколаївна

    Трансформація інвестиційно-інноваційних

     процесів на підприємствах

     хлібопекарської галузі

    к.е.н. доцент

    Кублікова

    Т. Б.

     

    к.е.н.

     

   • Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

    2013 рік

     

    1.

    Бениян

    Альакіді

    Ф. Ибрагим

    Формирование маркетинговой информационной системы в банковских учреждениях

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

     Л. В.

     

    к.е.н.

    2.

    Васютинська

    Людмила

     Анатоліївна

    Видатки бюджету та оцінювання їх соціально-економічної ефективності за бюджетними програмами

    к.е.н. доцент

    Хомутенко

    В. П.

     

    к.е.н.

    3.

    Гавриленко

     Наталія

    Вікторівна

    Податкове стимулювання розвитку малого та середнього

    к.е.н. доцент

    Дубовик

     О. Ю.

     

    к.е.н.

    4.

    Запорожець

    Олена

    Федорівна

    Система адміністрування митних платежів в умовах інтеграційних процесів

    к.е.н. доцент

    Хомутенко

      В. П.

     

    к.е.н.

    5.

    Іоргачова

    Марія

    Іванівна

    Формування інформаційних ресурсів у корпоративному секторі України

    д.е.н. доцент

    Кубліков

    В. К.

     

    к.е.н.

    6.

    Крамаренко

    Оксана

    Марківна

    Роль банківського кредитування у розвитку суднобудування в Україні

    д.е.н. професор

     Рябініна

    Л. М.

     

    к.е.н.

    7.

    Курганська

    Елеонора

    Іванівна

    Механізм управління фінансовими ресурсами в системі казначейства

    к.е.н. доцент

     Кублікова

    Т. Б.

     

    к.е.н.

    8.

    Луценко

    Ірина

    Сергіївна

    Податкова політика України в сфері зовнішньоекономічної діяльності

    к.е.н. доцент

    Шикіна

     Н. А.

     

    к.е.н.

    9.

    Рулінська

    Ольга

     Володимирівна

    Страховий маркетинг: стратегічне планування в страхових компаніях

    к.е.н. доцент

    Новошинська

    Л. В.

     

    к.е.н.

    10.

    Суганяка

    Микола

    Васильович

    Формування механізму антикризового управління системним банком

    д.е.н. професор

    Шевцова

    О. Й.

    к.е.н.

     

   • Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність  08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

    2013 рік

     

    1.

    Булат

    Галина Володимирівна

    Організаційно-методичне забезпечення обліку і  аудиту оборотних активів

    (на прикладі автотранспортних підприємств)

    д.е.н. професор Максімова

    В. Ф.

    к.е.н.

    2.

    Кузьменко

     Галина

    Іванівна

    Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу субєктів господарювання

    д.е.н. професор Давидов

    Г. М.

     

    к.е.н.

    3.

    Лоханова

    Наталія

    Олексіївна

    Облік у системі управління економічною стійкістю підприємств: інституціональний підхід

    д.е.н. професор Максімова

    В. Ф.

    д.е.н.

    4.

    Самбурська

    Наталія

    Іванівна

    Облік і аналіз основних засобів на підприємствах водопостачання і водовідведення

    к.е.н. доцент

    Зима

    Г. І.

     

    к.е.н.

    5.

    Шеікха

    Ніссрат

    Сабір

    Організаційно-методичні засади ведення бухгалтерського фінансового обліку туристичної діяльності

    к.е.н. доцент

     Обнявко

    О. В.

     

    к.е.н.

     

     


Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics