Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Пропонуємо до вашої уваги перелік диссертацій.


На підставі Постанови президії ВАК України № 457 від 2 липня 2010 р. в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.01 - “Економічна теорія та історія економічної думки”
 • 08.00.04 - “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.08 - “Гроші, фінанси і кредит”
 • 08.00.09 - „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності)


Ознайомитися з текстом дисертацій та авторефератів дисертацій ви зможете у читальній залі нашої бібліотеки (ауд. 211, головний копус).
2012
2013
2014
2015
 • 
  • Автореферати
   • 08.00.01 - «Економічна теорія та історія економічної думки»

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.01  -   «Економічна теорія та історія економічної думки»

     

    2012 рік

     

    Ф.І.Б.

    Тема

    автореферату

    Спеціальність, ступень

    1

    Даниліна

    Світлана Олексіївна

    Форми нагромадження капіталу та їх особливості в перехідній економіці

    08.00.01

    к.е.н.

     

   • 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.04  -   «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

     

    2012 рік

     

    Ф.І.Б.

    Тема автореферату

    Спеціальність, ступень

    1.

    Грінченко

    Раїса

    Володимирівна

    Формування стратегій  залучення інвестицій будівельними підприємствами

    (на прикладі  житлового будівництва)

    к.е.н.

    08.00.04

    2.

    Дискіна

    Анастасія

    Аркадіївна

    Інвестиційне забезпечення промислових підприємств на основі комплексної

    оцінки (на прикладі підприємств  машинобудування)

    к.е.н.

    08.00.04

    3.

    Літвінова

    Вікторія   

     Олександрівна

    Механізм обґрунтування ефективних шляхів підвищення

     конкурентоспроможності продукції

    к.е.н.

    08.00.04

    4.

    Місько

    Ганна

    Анатоліївна

    Оцінювання економічної стратегії підприємств харчової  промисловості

    к.е.н.

    08.00.04

    5.

    Шевченко

    Валентина

    Василівна

    Управління антикризовими перетвореннями підприємств цукрової

    к.е.н.

    08.00.04

     

   • 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит»

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.08  -   «Гроші, фінанси і кредит»

     

    2012 рік

     

    Ф.І.Б.

    Тема

    автореферату

    Спеціальність, ступень

    1

    Андрейків

    Тетяна

    Ярославівна

    Діяльність банків на ринку цінних паперів

    08.00.08

    к.е.н.

    2

    Гайдукович Дмитро Станіславович

    Формування комплексу маркетингу банку в умовах конкуренції

    08.00.08

    к.е.н.

    3

    Гаркуша

    Юлія Олександрівна

    Роль банків у розвитку фінансового посередництва в Україні

    08.00.08

    к.е.н.

    4

    Козак

    Димитрій Анатолійович

    Макроекономічне регулювання банківської діяльності

    08.00.08

    к.е.н.

    5

    Шуліченко

    Тетяна

    Василівна

    Механізм майнового оподаткування в Україні

    08.00.08

    к.е.н.

     

   • 08.00.09 - «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)

    Перелік авторефератів

    дисертацій на здобуття наукового ступеня

    кандидата економічних наук, доктора економічних наук 

    08.00.09  -   «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності)

     

    2012 рік

     

    Ф.І.Б.

    Тема

    автореферату

    Спеціальність, ступень

    1

    Гоголь

    Марина Миколаївна

    Формування системи управлінського обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах

    08.00.09

    к.е.н.

    2

    Любимов

    Микола Олександрович

    Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості)

    08.00.09

    к.е.н.

    3

    Муренко

    Тетяна Олександрівна

    Організація  контролю фінансової звітності (на прикладі підприємств залізничного транспорту України)

    08.00.09

    к.е.н.

     

  • Диссертації
   • Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

    Дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук

    Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

     

    2012

     

    П.І.Б.

    Тема дисертації

    Науковий керівник

    Науковий ступень

    1.

    Даниліна

    Світлана Олексіївна

    Форми нагромадження капіталу та їх особливості в перехідній економіці

    к.е.н. професор Жданова

    Л. Л.

    к.е.н.

     

   • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності)

    2012 рік

     

    П.І.Б.

    Тема дисертації

    Науковий керівник

    Науковий ступень

    1.

    Грінченко

    Раїса

    Володимирівна

    Формування стратегій  залучення інвестицій будівельними підприємствами   (на прикладі житлового будівництва)

    д.е.н. професор

    Кучеренко

    В. Р.

    к.е.н.

    2.

    Дискіна

    Анастасія

    Аркадіївна

    Інвестиційне забезпечення промислових підприємств на основі комплексної оцінки  (на прикладі підприємств машинобудування)

    д.е.н. професор  

    заслужений діяч науки і техніки

    України

    Бельтюков

    Є. А.

     

    к.е.н.

    3.

    Литвинова

    Виктория Александровна

    Механизм определения эффективных путей повышения конкурентоспособности  продукции

    к.э.н. доцент

    Егупов

    Ю. А.

     

    к.е.н.

    4.

    Місько

    Ганна

    Анатоліївна

    Оцінювання економічної стратегії підприємств харчової  промисловості

    к.е.н. доцент

    Саєнсус

    М. А.

     

    к.е.н.

    5.

    Шевченко

    Валентина

    Василіївна

    Управління антикризовими перетвореннями  підприємств  

    цукрової промисловості

    д.е.н. професор

     Ковальов

    А. І.

     

    к.е.н.

     

   • Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

     

    2012 рік

     

     

    П.І.Б.

    Тема дисертації

    Науковий керівник

    Науковий ступень

    1.

    Андрейків

    Тетяна

    Ярославівна

    Діяльність банків на

    ринку цінних паперів

    д.е.н. професор

    член-кореспондент НАН

    України

    Загорський

    В. С.

     

    к.е.н.

    2.

    Гайдукович

    Дмитро

    Станіславович

    Формування комплексу

    маркетингу банку в умовах конкуренції

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л. В.

     

    к.е.н.

    3.

    Гаркуша

    Юлія

    Олександрівна

    Роль банків у розвитку

    фінансового посередництва

    в Україні

    д.е.н. професор

    Коваленко

    В. В.

     

    к.е.н.

    4.

    Козак

    Димитрій Анатолійович

    Макроекономічне

    регулювання банківської

    діяльності

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л. В.

     

    к.е.н.

    5.

    Шуліченко

    Тетяна

    Василівна

    Механізм майнового

    оподаткування в Україні

    к.е.н. доцент

    Дубовик

    О. Ю.

     

    к.е.н.

     

   • Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

    Перелік дисертацій захищених в ОНЕУ

     

    Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, доктора економічних наук

    Спеціальність  08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

    2012 рік

     

    П.І.Б.

    Тема дисертації

    Науковий керівник

    Науковий ступень

    1.

    Гоголь

    Марина

    Миколаївна

    Формування системи управлінського обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах

    д.е.н. професор Садченко

    О. В.

     

    к.е.н.

    2.

    Любимов

    Микола Олександрович

    Формування  управлінської звітності підприємств

    (на прикладі харчової промисловості)

    к.е.н. доцент Карпенко

    О. В.

     

    к.е.н.

    3.

    Муренко

    Тетяна

    Олександрівна

    Організація  контролю

    фінансової звітності (на прикладі

    підприємств залізничного транспорту України)

    к.е.н. доцент

    Ілюхіна

    Н. П.

     

    к.е.н.

     


Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics