Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Пропонуємо до вашої уваги перелік дипломних робіт.

Ознайомитися з текстом робіт, що були здані на відмінно, ви зможете у читальній залі нашої бібліотеки (ауд. 211, головний копус).


2010
2011
2012
2013
2014
2015
 • 
  • Бакалаври
   • Напрямок «Менеджмент» за програмою «Менеджмент»

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР

    за напрямком 8. 050107 «Менеджмент»

    за програмою «Менеджмент»

    Кафедра «Менеджменту організації та ЗЕД»

     

    П.І.Б.студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Ашуйко

    Ю.М.

    Розробка бізнес-плану нового виду

    продукції для ПАТ «Одескабель»

    к.е.н. викладач

    Карпенко

    Ю.В.

    відмінно

    2.

    Беспоясна  

    М.В.

    Оцінка персоналу ДП «Ілічівський

    морський торговельний порт»

    к.е.н. професор

    Кравченко

    В.О.

    відмінно

    3.

    До Дик

    Ань

    Розробка бізнес-плану на

    ТОВ «Телекарт – Прилад»

    к.е.н. доцент

    Беспалов

     В.М.

    задовільно

    4.

    Драган

    А.В.

    Удосконалення процесу прийняття

    управлінських рішень на підприємстві

    ЗАТ «Тарутинський сирзавод»

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    І.О.

    відмінно

    5.

    Дядькіна

    А.Є.

    Корпоративна культура як чинник мотивації

     персоналу на ПАТ «Одескабель»

    к.е.н. професор

    Кравченко

    В.О.

    відмінно

    6.

    Летичевська

    О.В.

    Розробка системи поточного планування

     ТОВ «Marlow Navigation Ukraine»

    к.е.н. викладач

    Карпенко

    Ю.В.

    відмінно

    7.

    Нізовець

    В.В.

    Розробка стратегії розвитку підприємства

    ТОВ «Кріопром-Газ Ізмаїл»

    к.е.н. професор

    Кравченко

    В.О.

    відмінно

    8.

    Пілєва

    Т.С.

    Розробка бізнес-плану підвищення 

    конкурентоспроможності продукції

    ПАТ  «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ»

    к.е.н. викладач

    Карпенко

    Ю.В.

    відмінно

    9.

    Самотей

    М.В.

    Організація маркетингової діяльності

    ТОВ «Лондон Скай Тревел»

    к.е.н. доцент

    Горбатенко

    А.В.

    добре

     

  • Стаціонар
   • Спец. Банківська справа, програми - Управління банківськими інвестиціями, Банківський менеджмент

     

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

    зі спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»

    за програмою «Управління банківськими інвестиціями», «Банківський менеджмент»

    кафедра «Банківської справи»

     

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

     

    Керівник

    Оцінка

    1.

    АНДРЕЙКО

    Роман

    Миколайович

    Управління фінансовими результатами

    діяльності банківської установи

    д.е.н. професор

     Алексеєнко

    Л.М.

     викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    добре

    2.

    АСАУЛЯК

    Катерина

    Олексіївна

    Сучасні проблеми розвитку діяльності

    банків на ринку дорогоцінних металів

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    відмінно

    3.

    БАЛАБАН

    Ілона

    Русланівна

    Управління активами і пасивами банку

    д.е.н. професор

     Коваленко

     В.В.

    відмінно

    4.

    БАЛАН

    Ірина

    Володимирівна

    Методологічні проблеми визначення

    вартості банківської установи

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    5.

    БАРСУКОВ

    Андрій

    Юрійович

    Інвестиційна банківська діяльність в умовах

    світової фінансової кризи

    к.е.н. викладач

    Головіна

    Я.С.

    відмінно

    6.

    БАТРАКОВА

    Ганна

    Геннадіївна

    Аналіз методологічних засад оцінки кредитоспроможності корпоративних

    клієнтів, які використовуються

    українськими банками

    к.е.н. доцент

    Владимирська

    Н.І.

    відмінно

    7.

    БОРДЮЖА

    Анастасія

    Сергіївна

    Управління фінансовою стійкістю

    банківської установи

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    відмінно

    8.

    БУЗАТУ

    Олена

    Георгіївна

    Управління пасивами банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    9.

    ВАРНАЛІ

    Крістіна

    Юріївна

    Монетарна політика НБУ, проблеми

    та шляхи її вдосконалення

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    відмінно

    10.

    ВАСИЛЬЄВА

    Галина

    Костянтинівна

    Особливості ринку депозитних послуг

    для клієнтів банку в сучасних умовах

    к.е.н. доцент

     Владимирська

    Н.І.

    добре

    11.

    ВОЙНІКОВА

    Вікторія

    Вікторівна

    Корпоративне управління в

    банках України

    к.е.н. викладач

     Головіна

    Я.С.

    задовільно

    12.

    ВОЙТЮК

    Марина

    Вікторівна

    Проблеми та перспективи розвитку

    інвестиційного кредитування в Україні

    к.е.н. доцент

     Владимирська

     Н.І.

    добре

    13.

    ВОРОПАЙ

    Ірина

    Вячеславівна

    Проблеми реструктуризації банківських

    установ в сучасних умовах

    д.е.н. професор

     Кузнєцова

    Л.В.

    відмінно

    14.

    ГАТІНА

    Ольга

    Андріївна

    Фінансові конгломерати: перспективна

    форма злиття банківської та

    парабанківської системи

    к.е.н. доцент

    Арутюнян

    Р.Р.

    добре

    15.

    ГЕНОВА

    Марія

    Павлівна

    Проблеми ліквідності, платоспроможності

    комерційних банків

    д.е.н. професор

    Вовчак

    О.Д.

    викладач

    Радова

    Н.В.

    задовільно

    16.

    ГНАТОВСЬКА

    Яна

    Володимирівна

    Формування депозитної політики

    сучасного банку

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    добре

    17

    ГНАТОВСЬКИЙ

    Андрій

    Юрійович

    Система управління кредитним ризиком

    банку

    к.е.н. доцент

     Сирчин

    О.Л.

    відмінно

    18.

    ГРИЩУК (ДОЛГОТЕР)

    Олександра

    Віталіївна

    Комплексна оцінка фінансового стану банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

     Н.В.

    відмінно

    19.

    ГУМАНЮК

    Володимир

    Павлович

    Управління кредитними ризиками банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

     Н.В.

    відмінно

    20.

    ГУСЬКОВА

    Вікторія

    Вікторівна

    Механізм забезпечення фінансової безпеки

    банку

    д.е.н. професор

     Коваленко

    В.В.

    Відмінно

    21.

    ДАВИМОКА

    Катерина

    Дмитрівна

    Проблеми та перспективи банківського

    кредитування юридичних осіб в

    сучасних умовах

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    22.

    ДЕМЕНТЄЄВА

    Інна

    Володимирівна

    Управління фінансовою

    стійкістю банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    23.

    ДОБОШ

    Юлія

    Михайлівна

    Процеси злиття та поглинання в

    банківському секторі України

    к.е.н. викладач

    Головіна

    Я.С.

    відмінно

    24.

    ДОЦЕНКО

    Костянтин

    Валентинович

    Рефінансування валютної політики

    держави: сучасні проблеми та

    тенденції розвитку

    к.е.н. доцент

     Рябініна

     Л.М.

    добре

    25.

    ДЬОМКІНА

    Ольга

    Юріївна

    Політика управління доходами

    та витратами сучасного банку

    доцент

     Столярова

    І.І.

    добре

    26.

    ДЯТЧИНА

    Аліна

    В'ячеславівна

    Роль інформаційних систем у розвитку

     банківського маркетингу

    д.е.н. професор

     Кузнєцова

    Л.В.

    добре

    27.

    ЕЛЬМУРЗАЄВ

    Бєкхан

    Супьянович

    Компетенція класичного Private

    Banking та його розвиток в Україні

    к.е.н. доцент

    Арутюнян

     Р.Р.

    відмінно

    28.

    ЕЛЬМУРЗАЄВ

    Тагір

    Супьянович

    Проблеми розвитку депозитних

    операцій банківських установ

    д.е.н. професор

    Вовчак

    О.Д.

    викладач

    Радова

    Н.В.

    задовільно

    29.

    ЄРГІЄВ

    Владислав

    Іванович

    Вплив глобалізації на розвиток

    банківської системи України

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    відмінно

    30.

    ЖЕЛІХОВСЬКИЙ

    Юрій

    Юрійович

    Розвиток банківських послуг

    для фізичних осіб на прикладі

    ПАТ «UniCreditBank»

    д.е.н. професор

    Вовчак

    О.Д.

    викладач

    Радова

    Н.В.

    задовільно

    31.

    ЗАБОЖАНОВ

    Денис

    Сергійович

    Інвестиційна діяльність банків у

    сучасних умовах

    к.е.н. доцент

     Сирчин

    О.Л.

    відмінно

    32.

    ЗІБРОВСЬКА

    Марина

    Миколаївна

    Управління клієнтською базою банку

    к.е.н. доцент

     Завадська

    Д.В.

    відмінно

    33.

    ЗОЗУЛІНА

    Яна

    Вікторівна

    Проблеми розвитку інтеграційних

    процесів діяльності банків

    та небанківських установ

    д.е.н. професор

    Коваленко

    В.В.

    відмінно

    34.

    ІВАНОВА

    Ольга

    Володимирівна

    Управління активами та пасивами банку

    к.е.н. доцент

     Сирчин

    О.Л.

    добре

    35.

    ІНІНА

    Анна

    Євгеніївна

    Основні напрямки ефективного

    обслуговування клієнтів юридичних

    осіб в банках України

    к.е.н. доцент

     Владимирська

     Н.І.

    добре

    36.

    ІОВОВА

    Вікторія

    Дмитрівна

    Єдиний грошовий оборот країни:

    тенденції розвитку, проблеми організації

    та шляхи його вдосконалення

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М

    відмінно

    37.

    КАЛЕНИК

    Інна

    Юріївна

    Управління процесом обслуговування

    корпоративних клієнтів банку

    доцент

    Столярова

    І.І.

    добре

    38.

    КАМЕНЕЦЬКА

    Юлія

    Юріївна

    Вплив валютних операцій на

    прибутковість банку

    доцент

    Столярова

    І.І.

    добре

    39.

    КІНЄВА

    Діана

    Степанівна

    Проблеми та перспективи розвитку

    інвестиційного кредитування в Україні

    д.е.н. професор

    Коваленко

     В.В.

    відмінно

    40.

    КОВАЛЕНКО

    Крістіна

    Олегівна

    Розвиток ринку банківських послуг

    для фізичних осіб в сучасних умовах

    д.е.н. професор

     Коваленко

    В.В.

    добре

    41.

    КОЛІСНИК

    Ірина

    Миколаївна

    Проблеми розвитку депозитних

    операцій банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    добре

    42.

    КОПАЙГОРА

    Микола

    Миколайович

    Операції НБУ на відкритому ринку

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    відмінно

    43.

    КОРІНЕНКО

    Анастасія

    Сергіївна

    Сучасні методи визначення

     кредитоспроможності промислових

    підприємств

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    добре

    44.

    КУХНОВЕЦЬ

    Христина

    Олександрівна

    Управління ліквідністю в банківській установі

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    відмінно

    45.

    ЛИСАК

    Євген

    Сергійович

    Проблеми розвитку ринку

     банківських послуг в сучасних умовах

    д.е.н. професор

    Вовчак

    О.Д.

     викладач

    Радова

    Н.В.

    задовільно

    46.

    ЛОПУШАНСЬКА

    Ольга

    Олександрівна

    Нові банківські продукти і послуги

     в сучасній банківській системі

    к.е.н. професор

    Добров

    В.М.

    добре

    47.

    МАЗУРЕНКО

    Ольга

    Миколаївна

    Розвиток макропруденційного

    регулювання діяльності банків

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    відмінно

    48.

    МАКСИМЕНКО

    Олена

    Миколаївна

    Проблеми кредитування  банками

    України реального сектору економіки

    к.е.н. доцент

    Арутюнян

    Р.Р.

    відмінно

    49.

    МАЛОВА

    Катерина

    Андріївна

    Доларизація економіки України, її вплив

    та шляхи вирішення для соціально-

    економічного розвитку країни

    к.е.н. професор

    Добров

    В.М.

    відмінно

    50.

    МІХЕЄВА

    Юлія

    Валеріївна

    Управління ресурсним

    потенціалом банку

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    відмінно

    51.

    МУРЗОВА

    Катерина

    Андріївна

    Антикризове управління банками в

     умовах сучасної економіки

    д.е.н. професор

    Коваленко

    В.В.

    відмінно

    52.

    НІКОЛАЄВ

    Аркадій

    Іванович

    Механізм формування пропозиції грошей

     та грошово-кредитна політика

    д.е.н. професор

    Вовчак

    О.Д.

    викладач

    Радова

    Н.В.

    задовільно

    53.

    ОВСІЄНКО

    Юрій

    Євгенович

    Проблеми та перспективи банківського

     кредитування фізичних осіб у сучасних умовах

    к.е.н. доцент

    Владимирська

    Н.І.

    добре

    54.

    ОРЛОВА

    Світлана

    Іванівна

    Формування конкурентної стратегії

    розвитку банку в умовах глобалізації

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    добре

    55.

    ПАЛЯНИЧКО

    Катерина

    Олександрівна

    Проблеми управління активами

    сучасного банку

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    добре

    56.

    ПАРОКІННА

    Алла

    Олександрівна

    НБУ - суб'єкт державного фінансового

    моніторингу

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

     Л.М.

    викладач

     Гаркуша

    Ю.О.

    добре

    57.

    ПАХОМОВА

    Олена

    Юріївна

    Система управління кредитними ризиками

     банків в сучасних умовах

    к.е.н. доцент

    Арутюнян

     Р.Р.

    відмінно

    58.

    ПИЛИПЕНКО (НАНІЄВА)

     Олександра

    Василівна

    Розвиток систем доставки банківських

    продуктів та послуг

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

    добре

    59.

    ПОВОРОЗНЮК

    Ольга

    Віталіївна

    Перспективи розвитку кредитування

    юридичних осіб

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    добре

    60.

    ПОЛІЩУК

    Ангеліна

    Федорівна

    Аналіз фінансових результатів діяльності

    банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    61.

    ПОЛОЖЕНКО

    Ірина

    Михайлівна

    Управління кредитними ризиками банку

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

     Л.М.

     викладач

     Гаркуша

    Ю.О.

    добре

    62.

    ПОСНА

    Тетяна

    Володимирівна

    Проблеми організації споживчого

    банківського кредитування

    д.е.н. професор

    Коваленко

    В.В.

    добре

    63.

    ПРОКОФ'ЄВА

    Ольга

    Сергіївна

    Грошово-кредитна політика: методи та

    інструменти її реалізації

    к.е.н. доцент

     Тарасевич

     Н.В.

    добре

    64.

    РУДОМЕТОВ

    Олександр

    Сергійович

    Управління процентною політикою банку

    в сучасних умовах

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    задовільно

    65.

    РУСНАК

    Катерина

    Петрівна

    Обов`язкове резервування як

     інструмент грошово-кредитного

    регулювання економіки країни

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М

    відмінно

    66.

    РЯБИЙ

    Олександр

    Олександрович

    Проблеми розвитку споживчого

    кредитування в Україні

    д.е.н. професор

     Кузнєцова

     Л.В.

    задовільно

    67.

    САЇДОВА

    Заліна

    Емільдіївна

    Доларизація економіки та її вплив

    на соціально-економічний розвиток

    України

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М

    відмінно

    68.

    СЕВАСТЄЄВА

    Світлана

    Миколаївна

    Система оподаткування банківських установ,

    проблеми її вдосконалення

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    відмінно

    69.

    СМЕТАНКА

    Аліна

    Петрівна

    Управління ресурсним потенціалом банку

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

     Н.В.

    добре

    70.

    СНІЖИНСЬКИЙ

    Андрій

    Ігорович

    Управління депозитною політикою банку

    д.е.н. професор

     Алексеєнко

    Л.М.

     Викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    задовільно

    71.

    СОРОЧКІНА

    Анастасія

    Ігорівна

    Розвиток ринку банківських послуг для

    фізичних осіб в сучасних умовах

    д.е.н. професор

     Кузнєцова

    Л.В.

    задовільно

    72.

    СТРАТІЄНКО

    Олексій

    Олегович

    Управління фінансовою стійкістю

    банківської системи

    д.е.н. професор

     Коваленко

    В.В.

    відмінно

    73.

    СУБАЧОВ

    Павло

    Ігорович

    Розвиток "Private-banking" в Україні

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    відмінно

    74.

    СУРМАК

    Альона

    Ігорівна

    Управління кредитними ризиками банку

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М

    відмінно

    75.

    ТОМАЧЕНКО

    Катерина

    Сергіївна

    Проблеми та перспективи банківського

    кредитування фізичних осіб в Україні

    к.е.н. доцент

    Владимирська

    Н.І.

    відмінно

    76.

    ЧЕРКЕС

    Костянтин

    Юрійович

    Корпоративне управління в українських

    та російських банках

    к.е.н. викладач

     Головіна

     Я.С.

    добре

    77.

    ЧОРНА

    Тетяна

    Ігорівна

    Форми реорганізації банків: зарубіжний

    та вітчизняний досвід

    к.е.н. доцент

    Арутюнян

    Р.Р.

    добре

    78.

    ШАПОВАЛОВ

    В'ячеслав

    Павлович

    Розвиток банківської системи в умовах

    циклічного розвитку економіки

    д.е.н. професор

     Кузнєцова

     Л.В.

    задовільно

    79.

    ЩОКІНА

    Інна

    Вікторівна

    Управління ліквідністю банківської установи

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    Викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    добре

    80.

    ЯКИМЧУК

    Юлія

    Олександрівна

    Основні напрямки розвитку партнерських

    відносин банку з клієнтами

    к.е.н. доцент

     Владимирська

    Н.І.

    відмінно

    81.

    ЯНВАРІ

    Юлія

    Іванівна

    Сучасні проблеми інтеграції банків

    та інших фінансових інститутів України

    к.е.н. доцент

     Арутюнян

    Р.Р.

    відмінно

    82.

    ЯСИБАШ

    Юрій

    Савович

    Банкрутство банків та засоби його

    попередження: аналіз українського досвіду

    к.е.н. доцент

    Арутюнян

    Р.Р.

    добре

    83.

    ЯЦЕНКО

    Олександра

     Віталіївна

    Управління конкурентоспроможністю

    сучасного банку

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    відмінно

    84.

    ЯЦЕНКО (КОТОВИЧ)

     Олеся

    Олександрівна

    Операції банків з цінними паперами

    та їх правова регламентація

    д.е.н. професор

    Алексеєнко

    Л.М.

    ст. викладач

    Ухлічева

     Л.І.

    задовільно

     

   • Спец. Економіка підприємства, програма - Економіка планування та управління бізнесом, Економіка проектів у підприємницької діяльності

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістри, спеціалісти

    зі спеціальності 8. 0305.04 «Економіка підприємства»

    за програмою «Економіка планування та управління бізнесом», «Економіка проектів у підприємницької діяльності»

    кафедра «Економіка та управління національним господарством»

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Авер`янова

    Ольга

    Миколаївна

    Економічне обґрунтування проекту

    розширення потужностей виробництва

    м’ясних консервів

    (на прикладі ТОВ «ОНИСС»)

    ст. викладач

    Каражия

    Е.А.

    відмінно

    2.

    Албул

    Галина

    Володимирівна

    Економічне обґрунтування проекту

    створення свиноферми у Любошівському

    районі

    к.г.н. доцент

    Балджи

    М.Д.

    відмінно

    3.

    Алескеров

    Анар

    Ахмедович

    Економічне обґрунтування створення

    магазину для художників

    викладач

     Горбаченко

    С.А.

    задовільно

    4.

    Аргірова

    Юлія

    Юріївна

    Розробка бізнес-проекту створення ломбарду

    д.е.н. професор

     Уманець

    Т.В.

    відмінно

    5.

    Бадак (Кудренко)

    Валентина

    Ігорівна

    Економічне обґрунтування розвитку

    підприємства на прикладі

    ТОВ «Укрбудкомплект»

    к.е.н. доцент

    Сментина

    Н.В.

    відмінно

    6.

    Безпалько

    Володимир

    Іванович

    Обґрунтування та розробка рекомендації

    по впровадженню управління проектами на

    підприємстві (на прикладі ТОВ «Олімпія»)

    к.е.н. доцент

    Господинова

    З. Я.

    задовільно

    7.

    Білобровко

    Оксана

    Миколаївна

    Економічне обґрунтування розширення видів

     діяльності з роздрібної торгівлі магазину

    к.е.н. доцент

    Господинова

    З. Я.

    задовільно

    8.

    Бондар

    Володимир

    Павлович

    Шляхи удосконалення та розвитку

    підприємства оптової торгівлі ТОВ «Квант»

    к.е.н. доцент Колодинський

    С. Б.

    задовільно

    9.

    Боровський

    Іван

    Янович

    Методи оцінки фінансового стану

    підприємства (на прикладі ПАТ Одескабель)

    к.г.н. доцент

    Балджи

     М.Д.

    добре

    10.

    Варшавська

    Олександра

    Олександрівна

    Вплив системи оподаткування на розвиток

    економіки регіону

    (на прикладі Одеської області)

    ст. викладач

    Каражия

    Е.А.

    відмінно

    11.

    Ваховська

    Ганна

    Владиславівна

    Формування стратегії розвитку

    підприємства (на прикладі ТОВ

    „Поляна Україна Груп”)

    к.е.н. доцент

    Доброва

    Н. В.

    відмінно

    12.

    Верємєєва

    Євгенія

    Сергіївна

    Оцінка ефективності варіантів

    інвестиційного проекту розвитку

    підприємства

    к.е.н. доцент

    Карпов

    В.А.

    відмінно

    13.

    Волянський

    Анатолій

    Юрійович

    Обґрунтування заходів з підвищення прибутковості підприємства Дачно – будівельного

     кооперативу «Золоті ключі»

    к.е.н. доцент Колодинський

    С. Б.

    задовільно

    14.

    Ворчуков

    Максим

    Віталійович

    Обґрунтування пріоритетів розвитку

    АПК в Одеській області.

    к.е.н. доцент

    Осипова

    М.М.

    відмінно

    15.

    Гапіч

    Аліна

    Вікторівна

    Економічне обґрунтування інвестиційного

    проекту з розширення потужностей

    виробництва борошна

    ( на прикладі ДП «Куліндоровський

    комбінат хлібопродуктів»)

    к.е.н. доцент

     Маркітан

    О. С.

    добре

    16.

    Гараєва

    Юлія

    Тагірівна

    «Економічне обґрунтування розвитку

    державного підприємства»Одеський

    морський торговельний порт”

    к.е.н. доцент

     Сментина

    Н.В.

    відмінно

    17.

    Голодова

    Катерина

    Леонідівна

    Заходи з підвищення конкурентоспроможності

    ПАТ АКБ «Порто-Франко» )

    к.е.н. доцент

    Сілічева

    Н.Є.

    добре

    18.

    Гончаренко

    Анастасія

    Юріївна

    Оцінка рівня безробіття та зайнятості

    в Одеському регіоні

    к.е.н. доцент

    Осипова

    М.М.

    добре

    19.

    Горбенко

    Олександра

    Олегівна

    Оцінка інвестиційної привабливості регіону

    д.е.н. професор

     Уманець

    Т.В.

    відмінно

    20.

    Грибенюк

    Олександр

    Станіславович

    Економічне обґрунтування сталого функціонування

    та розвитку державного підприємства «Ізмаїльський

    морський торгівельний порт»

    к.е.н. доцент

     Сментина

     Н.В.

    відмінно

    21.

    Грибков

    Максим

    Андрійович

    Обґрунтування створення фірми з надання інтернет

    Послуг (на прикладі проекту Muse Track)

    к.е.н. доцент Господинова

    З. Я.

    добре

    22.

    Гриневич

    Наталія

    Вікторівна

    Обґрунтування створення нового

    туристичного продукту

    (на прикладі туристичної фірми «Карільон»)

    к.е.н. доцент

     Карпов

    В.А.

    добре

    23.

    Гур’янова

    Христина

    Ігорівна

    Обґрунтування стратегії розвитку

    підприємства

    (на прикладі ТОВ «Екоп – Південь»)

    к.е.н. ст. викладач Андрейченко

    А. В.

    задовільно

    24.

    Демченко

    Анастасія

    Сергіївна

    Обґрунтування стратегії розвитку

    (на прикладі ТОВ «АЛВАС»)

    к.г.н. доцент

    Балджи

    М.Д.

    добре

    25.

    Димов

    Дмитро

    Андрійович

    Економічне обґрунтування створення власного

     бізнесу в сфері послуг автосервісу

    к.е.н. доцент

    Франчук

     Г.Г.

    відмінно

    26.

    Дорофеєва

    Альона

    Анатоліївна

    Економічне обґрунтування створення проекту

    Міні пивоварні «Zwickeibier»

    д.е.н. професор

     Уманець

    Т.В.

    задовільно

    27.

    Дубина

    Ян

    Сергійович

    Аналіз формування та використання фінансових

    ресурсів підприємства

    (на прикладі ПП «СЕРВІГ»)

    д.е.н. професор

    Уманець

    Т.В.

    задовільно

    28.

    Дужій

    Вікторія

    Вікторівна

    Стратегія розвитку підприємства харчової

    промисловості на прикладі ПП «Сегрос»

    к.е.н. доцент

    Франчук

    Г.Г.

    задовільно

    29.

    Дювенжи

    Юліан

    Федорович

    Економічне обґрунтування проекту створення

    нового напрямку бізнесу

    (на прикладі ТОВ «Кредо Плюс ЛТД»)

    к.е.н. доцент

     Франчук

     Г.Г.

    добре

    30.

    Євтух (Мушинська)

    Анна

    Ігорівна

    Економічне обґрунтування проекту створення

     дитячого розважального центру в Біляївському

    районі

    к.е.н. доцент

     Осипова

    М.М.

    відмінно

    31.

    Єпур

    В`ячеслав

    Юрійович

    „Основні напрямки подолання кризи в

    капітальному будівництві в регіоні

    (на прикладі Одеської області)

    к.е.н. доцент

    Господинова

    З.Я.

    відмінно

    32.

    Єрсак

    Інна

    Радиславівна

    Обґрунтування стратегії розвитку підприємства

    (на прикл. ТОВ «Косовський хлібозавод»)

    к.г.н. доцент

     Балджи

    М.Д.

    відмінно

    33.

    Жечева

    Лариса

    Миколаївна

    Економічне обґрунтування проекту створення нового підприємства (на прикладі крюінгового агентства)

    к.е.н. доцент

     Доброва

    Н.В.

    відмінно  

    34.

    Жуковський

    Володимир

    Вікторович

    Обґрунтування бізнес-плану виробництва нової

     продукції на прикладі ТОВ «Телекард-Прилад»

    викладач

    Горбаченко

    С.А.

    добре

    35.

    Зьомко

    Владислав

    Станіславович

    Економічне обґрунтування проекту створення власного бізнесу (на прикладі банного комплексу)

    к.е.н. викладач

    Кічук

    Н.В.

    задовільно

    36.

    Казачков

    Павло

    Юрійович

    Економічне обґрунтування створення

    ліцензійного програмного забезпечення

    в місті Одеса

    к.е.н. доцент

    Маркітан

    О.С.

    відмінно

    37.

    Калюжна

    Марія

    Олександрівна

    Економічне обґрунтування проекту створення

    дошкільного закладу (на прикладі центру

    розвитку дитини)

    к.г.н. доцент

    Балджи

    М.Д.

    відмінно

    38.

    Каракуліна

    Марія

    Валентинівна

    Перспективи розвитку малого бізнесу

    в Одеському регіоні

    к.е.н. професор

     Ковальов

     А. І.

    відмінно

    39.

    Кирєєва

    Катерина

    Євгенівна

    Перспективи розвитку малого бізнесу

    в Одеській області

    к.е.н. доцент

     Доброва

    Н.В.

    добре

    40.

    Ключник

    Роман

    Євгенович

    Економічне обґрунтування розвитку

    Іллічівського морського торгівельного порту

    к.е.н. доцент

    Сментина

    Н.В.

    добре

    41.

    Козирєва (Мудра)

    Ганна

    Миколаївна

    Економічне обґрунтування проекту відкриття

    гіпермаркету будівельних матеріалів

    к.е.н.

    Щербак

    А.В.

    добре

    42.

    Колісниченко

    Ганна

    Вікторівна

    Особливості формування і регулювання

     регіонального ринку на прикладі Одеської обл.

    к.е.н. ст. викладач

    Андрейченко

    А. В.

    задовільно

    43.

    Корінь

    Юрій

    Валерійович

    Шляхи підвищення доходів підприємства

    (на прикладі ПП ФІРМА «РУТА»)

    к.е.н. доцент Колодинський

    С. Б.

    добре

    44.

    Крайтор

    Катерина

    Олександрівна

    Економічне обґрунтування проекту створення

     магазину квітів

    ст. викладач

    Допира

    І.А.

    добре

    45.

    Криницька

    Анастасія

    Юріївна

    Оцінка ринків збуту продукції підприємства

    (на прикладі Одеського заводу корпусних

    виробів)

    к.е.н. доцент

    Гейко

    Л.М.

    добре

    46.

    Кубішин

    Олександр

    Валерійович

    Заходи підвищення конкурентоспроможності

    підприємства

    к.е.н. викладач

    Кічук

    Н.В.

    задовільно

    47.

    Кудін

    Дмитро

    Ігорович

    Шляхи вдосконалення маркетингової

    політики на підприємстві

    (на прикладі ТОВ «Маштехімпорт»)

    к.е.н. доцент

    Доброва

    Н.В.

    добре

    48.

    Лановой

    Вячеслав

    Валерійович

    Економічне обґрунтування проекту

    диверсифікації в напрямку освоєння

    вирощування полуниці

    (на прикладі ФГ «Слава»)

    к.е.н. доцент

     Франчук

    Г.Г.

    добре

    49.

    Левандовська

    Ангеліна

    Станіславівна

    Оцінка інвестиційної привабливості Одеської

    області

    д.е.н. професор

     Ковальов

    А.І.

    задовільно

    50.

    Левицька

    Юлія

    Олександрівна

    Впровадження системи бюджетування на

    Підприємстві (на прикладі ПАТ «Одесаобленерго»)

    к.е.н. доцент

    Гейко

    Л.М.

    добре

    51.

    Літвіна

    Марія

    Олександрівна

    «Економічне обґрунтування проекту створення підприємства»(на прикладі Emouthion Dance Centre)

    к.е.н. викладач

    Кічук

    Н.В.

    добре

    52.

    Люлька

    Світлана

    Леонідівна

    Дослідження особливостей оцінки застави

    майна суб’єктів при іпотечному кредитуванні

    ( на прикладі АКВ «Імексбанк»)

    д.е.н. професор

    Уманець

    Т.В.

    добре

    53.

    Львова

    Оксана

    Вікторівна

    Проблеми та перспективи розвитку фермерських

    господарств в Україні

    д.е.н. професор

     Уманець

    Т.В.

    відмінно

    54.

    Маринов

    Ян

    Віталійович

    Обґрунтування підвищення конкурентоспроможності підприємства

    ( на прикладі ТОВ «Телекарт – Прилад»)

    к.е.н. доцент Господинова

    З. Я.

    задовільно

    55.

    Маркітан

    Олексій

    Олександрович

    Економічне обґрунтування цінової політики

     підприємства (на прикладі ПП. «Альфа-Ком»)

    к.е.н. доцент

    Господинова

    З. Я.

    добре

    56.

    Мартинюк

    Альона

    Володимирівна

    Розробка заходів з проведення фінансової

    санації підприємства

    (на прикладі ТОВ «Кривоозерська

    Харчосмакова фабрика»)

    д.е.н. професор

    Уманець

    Т.В.

    відмінно

    57.

    Мартинюк

    Олександр

    Олександрович

    Економічне обґрунтування розширення

    дилерської мережі в оптовій торгівлі

    мастильним матеріалом (на прикладі ПП «Тана»)

    к.е.н. доцент

     Франчук

     Г.Г.

    задовільно

    58.

    Марченко

    Наталія

    Олександрівна

    Обґрунтування стратегії диверсифікації

    підприємства роздрібної торгівлі

    (на прикладі магазину «Глазур»)

    к.е.н. доцент

    Господинова

    З. Я.

    добре

    59.

    Марченко

    Вікторія

    Сергіївна

    Економічне обґрунтування освоєння

    виробництва нового продукту

    (на прикладі ТОВ «ЗІКО»)

    к.е.н. доцент

     Маркітан

    О.С.

    добре

    60.

    Меланьїна

    Дарія

    Володимирівна

    Форми просування товарів на ринок

    (на прикладі ТДВ «ІнтерХім»)

    к.е.н. доцент

     Гейко

    Л.М.

    добре

    61.

    Мельник

    Михайло

    Іванович

    Заходи підвищення конкурентоспроможності

     Підприємства (на прикладі

    ПП «Пром Електро ТК»)

    к.е.н. доцент

    Колодинський

     С. Б.

    задовільно

    62.

    Микиччак

    Олександр

    Михайлович

    Економічне обґрунтування створення піцерії

    на території Іллічівського морського

     торговельного порту

    ст. викладач

     Горбаченко

    С.А.

    добре

    63.

    Митько

    Андрій

    Олександрович

    Шляхи підвищення конкурентоспроможності

    «Крансервіс»

    к.е.н. ст. викладач Андрейченко

    А.В.

    добре

    64.

    Мишевська

    Ірина

    Олександрівна

    Оцінка фінансового стану підприємства

    (на прикладі ТОВ «Кераміт»)

    ст. викладач

    Допира

    І.А.

    відмінно

    65.

    Мінковська

    Олена

    Петрівна

    Економічне обґрунтування відкриття власної

    справи у сфері житлово-комунальних послуг

    к.г.н. доцент

     Балджи

     М.Д.

    відмінно

    66.

    Мірошниченко

    Дмитро

    Вікторович

    Економічне обґрунтування проекта розвитку

    підприємства «Hyndai автосалон»

    к.е.н. ст. викладач Андрейченко

    А.В.

    задовільно

    67.

    Мокра

    Анастасія

    Євгенівна

    Економічне обґрунтування проекту створення

     приватного телевізійного каналу в м.Одеса

    ст. викладач

    Каражия

    Е.А.

    відмінно   

    диск пустой

    68.

    Москаленко

    Юлія

    Сергіївна

    Методи оцінки інвестиційних проектів в

    малому та середньому бізнесі

    (на прикладі ПАТ «Марфін Банк»)

    к.е.н. доцент

     Сілічева

     Н.Є.

    добре

    69.

    Мутовчийська

    Євгенія

    Олександрівна

    Економічне обґрунтування створення нового

    напрямку бізнесу в сфері зберігання

    плодоовочевої продукції

    (на прикладі ТДВ «Комсомолець»)

    ст. викл.

    Каражия

    Е.А.

    відмінно

    70.

    Неголюк

    Єлизавета

    Сергіївна

    «Удосконалення системи оплати праці»

    (на прикладі АТ «Імексбанк»)

    к.е.н. доцент

     Осипова

    М.М.

    відмінно

    71.

    Нерубащенко

    Олександра

    Олександрівна

    Методи антикризового управління на

    ПрАТ («Одеська кіностудія»)

    к.е.н. доцент

     Сілічева

    Н.Є.

    добре

    72.

    Нестеренко

    Кристина

    Геннадіївна

    Економічне обґрунтування розвитку

    підрозділу Одеської залізниці

    (на прикладі дорожних механічних майстерень)

    к.е.н. доцент

     Сментина

    Н.В.

    відмінно

    73.

    Ноговіцина

    Анастасія

    Валеріївна

    Обґрунтувань стратегії розвитку підприємства

    (на прикладі ТОВ «Камбіо – строй сервіс»)

    к.е.н. доцент

    Осипова

    М.М.

    відмінно

    74.

    Парфенюк

    Яна

    Іванівна

    Шляхи підвищення прибутку підприємства

    (на прикладі СП «Панком – Мет»)

    к.е.н. доцент

    Доброва

    Н.В.

    відмінно

    75.

    Пархоменко

    Христина

    Олександрівна

    Програмування та прогнозування соціально-

    економічного розвитку регіону

    (на прикладі Одеського регіону)

    к.е.н. доцент

    Осипова

     М.М.

    відмінно

    76.

    Перішкова

    Анна

    Володимирівна

    Економічне обґрунтування проекту створення

    приватного центру медицини

    ст. викладач

     Каражия

    Е.А.

    відмінно

    77.

    Петренко

    Олена

    Сергіївна

    Організаційно – економічний механізм

    регулювання доходів та витрат населення

    в Одеському регіоні

    к.е.н. доцент Господинова

    З. Я.

    задовільно

    78.

    Платонова

    Аліна

    Едуардівна

    Обґрунтування необхідності та шляхів

    реструктуризації промислового підприємства

    (на прикладі ТОВ «ПТК Шабо»)

    к.е.н. доцент Колодинський

    С. Б.

    задовільно

    79.

    Погосян

    Лазар

    Артурович

    Антикризове управління підприємством

    (ПАТ «Одескабель»)

    к.е.н. викладач

     Кічук

    Н.В.

    задовільно

    80.

    Поліщук

    Марина

    Миколаївна

    Економічне обґрунтування розширення мережі

    кафе швидкого обслуговування

    (на прикладі ПП «Ізумруд»)

    к.е.н. доцент

    Щербак

    А.В.

    Добре

    81.

    Посмітна

    Анна

    Григоріївна

    Економічне обґрунтування розвитку

    підприємства ( на прикладі ТОВ «Арсіс»)

    к.е.н. доцент

     Сментина

    Н.В.

    відмінно

    82.

    Посний

    Сергій

    Сергійович

    Антикризове фінансове управління на

     ВАТ ЖК «Краян»)

    к.е.н. доцент

    Сілічева

    Н.Є.

    задовільно

    83.

    Проненко

    Наталя

    Сергіївна

    Планування беззбиткової діяльності

     теплогенеруючого підприємства

    (на прикладі ТОВ «Теплодаренерго»)

    д.е.н. професор

     Ковальов

    А. І.

    відмінно

    84.

    Радова

    Вікторія

    Георгіївна

    Економічне обґрунтування проекту створення

    тату та пірсинг салону «Umbra et Imogo»

    д.е.н. професор

     Уманець

    Т.В.

    задовільно

    85.

    Романчикова (Кучма)

    Анжеліка

    Анатоліївна

    Розробка проекту відкриття власного бізнесу

    к.е.н. доцент

    Карпов

    В.А.

    відмінно

    86.

    Саввова

    Інна

    Володимирівна

    Удосконалення банківського кредитування

    малого бізнесу в Україні

    (на прикладі ПАТ «Чорноморський банк

    розвитку реконструкції»)

    к.е.н. доцент

     Доброва

    Н.В.

    відмінно

    87.

    Салабай

    Тетяна

    Олександрівна

    Державне регулювання діяльності природних

     монополій (на прикладі залізничного транспорту)

    к.е.н. доцент

    Сментина

    Н.В.

    відмінно

    88.

    Самара

    Юлія

    Іванівна

    «Економічне обґрунтування проекту створення

    дошкільного закладу» (на прикладі дошкільного

    закладу «Асоль»)

    к.е.н. доцент

     Улибіна

    В.О.

    добре

    89.

    Самборська

    Олександра

    Ігорівна

    Розробка бізнес – плану відкриття власного бізнесу

    (на прикладі створення підприємства у сфері

     готельного бізнесу)

    к.е.н. доцент

    Карпов

    В.А.

    відмінно

    90.

    Сардар

    Юрій

    Вікторович

    Економічне обґрунтування проекту розширення

     спектру готельних послуг (на прикладі

    готельного комплексу «Аркадія плаза»)

    к.е.н. доцент

    Франчук

    Г.Г.

    добре

    91.

    Свистун

    Володимир

    Святославович

    Економічне обґрунтування проекту створення

    власної справи – аптечної мережі.

    к.е.н. доцент

    Сілічева

    Н.Є.

    задовільно

    92.

    Селезньова (Коновал)

    Любов

    Леонідівна

    Особливості формування і регулювання

    регіонального ринку праці (на прикладі

    Одеського регіону)

    к.е.н. доцент

     Доброва

    Н.В.  

    відмінно

    93.

    Семенюк

    Юлія

    Сергіївна

    Економічне обґрунтування методів

    підвищення обсягів продажу

    (на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад»)

    к.е.н. доцент

     Маркітан

    О.С.

    відмінно

    94.

    Сипляк

    Альона

    Ігорівна

    Економічне обґрунтування відкриття

    курсів з дизайну

    ст. викладач

    Допира

    І.А.

    добре

    95.

    Слюсаренко

    Марія

    Олексіївна

    Оцінювання вартості майна підприємства під

    час приватизації, банкротства, продажу

    ст. викладач

    Каражия

    Е.А.

    відмінно

    96.

    Сомова

    Ірина

    Костянтинівна

    Розробка бізнес-проекту відкриття станції

     вейкбордингу «Парус»

    к.г.н. доцент

    Балджи

    М.Д.

    відмінно

    97.

    Сташкевич

    Станіслава

    Олегівна

    Економічне обґрунтування відкриття власної

     справи (на прикладі фітнес центру)

    к.е.н. доцент

    Сментина

    Н.В.

    відмінно

    98.

    Стокіч

    Анна

    Ігорівна

    Обґрунтування стратегії розвитку підприємства

    (на прикладі «Іллічівського морського

    торговельного порт»)

    к.е.н. доц.

    Гейко

    Л.М.

    добре

    99.

    Субічева

    Олександра

    Сергіївна

    „Розробка Програми соціально-економічного розвитку

    міста (на прикладі м. Євпаторії)

    к.е.н. доцент

    Доброва

    Н.В.

    відмінно

    100.

    Суханова

    Ілона

    Євгенівна

    Шляхи і методи вдосконалення оплати праці

    на залізничному транспорті

    (на прикладі вагонного депо „Одеса застава - 1”)

    к.е.н. доцент

     Франчук

    Г.Г.

    задовільно

    101.

    Талах

    Олександра

    Ігорівна

    Удосконалення збутової політики на

    (прикладі підприємства ПП «Італ – Кераміка»)

    к.г.н. доцент

    Балджи

     М.Д.

    відмінно

    102.

    Тараненко

    Любов

    Іванівна

    Методи управління фінансовим результатом

    підприємства

    к.е.н. професор

    Ковальов

    А.І.

    добре

    103.

    Терещенко

    Іван

    Вікторович

    Розробка стратегії розвитку інфраструктури

    аграрного ринку в одеському регіоні

    к.е.н. доцент

    Осипова

    М.М.

    добре

    104.

    Тімакова

    Ліна

    Олександрівна

    Заходи підвищення конкурентоспроможності

    підприємства кондитерської галузі

    (на прикладі ЗАТ «Комбінат»)

    к.е.н. ст. викладач

    Шикін

    А.В.

    відмінно

    105.

    Тіщенко

    Ірина

    Валеріївна

    Якість послуг як чинник конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу

    (на прикладі комплексу «Medical SPA Hotel»)

    д.е.н. професор

    Ковальов

    А.І.

    відмінно

    106.

    Томкеєв

    Олексій

    Олександрович

    Шляхи підвищення конкурентоспроможності

    підприємства (на прикладі

    ТОВ «Телекарт-Прилад»)

    к.е.н. доцент

    Гейко

    Л.М.

    відмінно

    107.

    Торгонська

    Анна

    Сергіївна

    Заходи підвищення конкурентоспроможності

    підприємства на прикладі «Одесакондитер»

    к.г.н. доцент

     Балджи

    М.Д.

    відмінно

    108.

    Тоцька

    Ольга

    Сергіївна

    Методи оцінки та мінімізації кредитного ризику комерційного банку

    (на прикладі АТ «Імексбанк»)

    к.е.н. доцент

    Осипова

    М.М.

    відмінно

    109.

    Федорак

    Юлія

    Петрівна

    Розробки перспективного плану розвитку регіону

     (на прикл. Одеської області)

    к.е.н. доцент

     Карпов

    В.А.

    добре

    110.

    Феліцина

    Ольга

    Олександрівна

    Економічне обґрунтування проекту створення дитячого оздоровчого санаторію в Одеській області

    ст. викладач

    Каражия

    Е.А.

    відмінно

    111.

    Фоменко

    Владислав

    Олександрович

    Обґрунтування підвищення ефективності використання персоналу підприємства

    (на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад»)

    к.е.н. доцент

     Господинова

    З. Я.

    задовільно

    112.

    Ходарєва

    Анастасія

    Євгеніївна

    Оцінка ефективності альтернативних

    інвестиційних проектів

    (на прикладі ПАТ «Колстерг – групп»)

    к.е.н. доцент

     Карпов

     В.А.

    добре

    113.

    Чернецький

    Роман

    Анатолійович

    Обґрунтування заходів з розширення номенклатури

     та асортименту продукції

    (на прикладі ТОВ «Гідропром»)

    к.е.н. доцент

     Колодинський

    С. Б.

    добре

    114.

    Чистова

    Оксана

    Ігорівна

    Економічне обґрунтування створення нового

    напрямку бізнесу (на прикладі ПП «СОЛЛІРІС»)

    к.е.н. доцент

    Маркітан

    О.С.

    добре

    115.

    Шаймарданов

    Володимир

    Геннадійович

    Стратегія розвитку підприємства

    (на прикладі ТОВ „Тіс”)

    к.е.н. доцент

    Колодинський

    С. Б.

    задовільно

    116.

    Шваюк

    Катерина

    Павлівна

    Впровадження стратегічного планування на

    підприємстві (на прикладі

    ТОВ «Телекарт – Прилад»)

    к.е.н. доцент

    Гейко

    Л.М.

    відмінно

    117.

    Шевова

    Юлія

    Валеріївна

    Ресурсний потенціал Одеського регіону та

    методи його оцінювання

    к.е.н. доцент

    Сілічева

    Н.Є.

    задовільно

    118.

    Шпильовий

    Віталій

    Васильович

    Обґрунтування проекту спільної діяльності в

    галузі транспортування обробці вантажів

    (на прикладі ТОВ «Новолог»)

    к.е.н доцент

    Маркітан

    О.С.

    відмінно

    119.

    Шубенкова

    Віталія

    Валеріївна

    Шляхи підвищення прибутку на підприємстві

    (на прикладі ПАТ «Одеськабель»)

    к.е.н. доцент

     Колодинський

    С.Б.

    задовільно

    120.

    Яворова

    Ольга

    Сергіївна

    Економічний аналіз і обґрунтування пропозицій

    щодо удосконалення господарської діяльності

    (на прикладі ТОВ «Торговий Дім ТіД»)

    к.е.н. доцент

    Осипова

    М.М.

    відмінно

     

   • Спец. Економіка підприємства, програми - Економіка та стратегія розвитку підприємства, Економіка підприємства

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста

    зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»

    за програмою «Економіка та стратегія розвитку підприємства», «Економіка підприємства»

    Кафедра «Економіки підприємства»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Березенко

    Анастасія

    Віталіївна

    Резерви та шляхи підвищення

    прибутку підприємства

    к.е.н. викладач

    Гура

    О.Л.

    задовільно

    2.

    Білоус

    Кристина

    Вячеславівна

    Оцінка резервів та шляхів підвищення

    прибутку підприємства

    (на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад»)

    к.е.н. доцент

    Карпенко

    Л.М.

    відмінно

    3.

    Бомко

    Наталія

    Ростиславівна

    Фактори і шляхи підвищення ефективності

    використання основних виробничих

    фондів підприємства

    к.е.н. доцент Вігуржинська

    С.Ю.

    відмінно

    4.

    Гребенчукова

    Оксана

    Валеріївна

    Производительность труда: резервы

    и пути ее повышения на предприятии

    (на примере ООО «Цемент»)»

    к.е.н. доцент Вігуржинська

    С.Ю.

    відмінно

    5.

    Євдокимова

    Марія

    Олексіївна

    Основні напрямки зростання прибутку на

    підприємстві (на прикладі  ТОВ

    «Олійноекстрактний завод

    Дяченко

    Л.Е.

    відмінно

    6.

    Зуєва

    Маргарита

    Миколаївна

    Підвищення ефективності використання

    персоналу на підприємстві

    к.е.н. доцент

    Бабій

    О.М.

    добре

    7.

    Карастоян

    Олена

    Георгіївна

    Себестоимость продукции предприятияи

    пути ее снижения на предприятии

    (на примере ООО «Цемент»)

    к.е.н. доцент

    Гамма

    Т.Н.

    відмінно

    8.

    Манге

    Памела

    Підвищення ефективності використання

    персоналу на підприємстві

    к.е.н. доцент

     Дегтярьова

     О.О.

    задовільно

    9.

    Мартинович

    Юлія

    Сергіївна

    Шляхи підвищення ефективності

    використання основних виробничихфондів

     підприємства (на прикладі СПП «Раєвський»)

    к.е.н. ст. викладач Кошельок

    Г.В.

    добре

    10.

    Мироненко

    Крістіна

    Сергіївна

    Резерви та шляхи підвищення рентабельності

    продукції підприємства на прикладі

    ТОВ "Телекарт-Прилад"

    д.е.н. професор

    Янковий

    О.Г.

    відмінно

    11.

    Москвічова

    Марія

    Юріївна

    Шляхи зниження собівартості  продукції

    підприємства

    к.е.н. доцент Вігуржинська

    С.Ю.

    відмінно

    12.

    Паращенко

    Олег

    Анатолійович

    Резерви підвищення якості продукції підприємства

    (на прикладі КП «Видавництво «Чорномор’я”)

    к.е.н. викладач

    Пятаєва

     О.В.

    відмінно

    13.

    Рябошапка

    Марина

    Олексіївна

    Резерви і шляхи підвищення прибутку підприємства

    к.е.н. ст. викладач

    Кічук

    О.С.

    відмінно

    14.

    Сукач

    Ольга

    Олексіївна

    Підвищення ефективності витрат підприємства

    на оплату праці

    к.е.н. доцент

    Літвінов

    О.С.

    відмінно

    15.

    Хамлак

    Дмитро

    Дмитрович

    Шляхи підвищення прибутку на

    промисловому підприємстві

    ( на підприємстві ПАТ «Червона Гвардія»

    к.е.н. доцент Вігуржинська

    С.Ю.

    відмінно

    16.

    Хорішко

    Максим Олександрович

    Основні фонди підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання

    к.е.н. доцент

     Карпенко

    Л.М.

    добре

    17.

    Храновська

    Анастасія

    Євгенівна

    Основні напрямки підвищення ефективності

    використання оборотних фондів

    підприємства  (на прикладі ТОВ «Цемент»)

    к.е.н. доцент

    Кошельок

    Г. В.

    відмінно

     

   • Спец. Економічна кібернетика, програма Економіко-математичне моделювання

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

    зі спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика»

    за програмою «Економіко-математичне моделювання»

    кафедра «Економічної кібернетики»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

     

    Оцінка

    1.

    Бодруг

    Ігор

    Сергійович

    Розробка проекту автоматизації

    обліку товарно-матеріальних цінностей

    (на прикладі ДП « МТП «Южный»)

    добре

    2.

    Бугров

    Андрій

    Андрійович

    Автоматизація прийняття рішень

    на валютних та фондових ринках

    добре

    3.

    Кавчак

    Володимир

    Іванович

    Прогнозування поведінки фючерса

     на індекс українських акцій UX на

    базі агентного підходу

    професор

    Якуб

    Є.С.

    відмінно

    4.

    Кагляк

    Микола

     Павлович

    Моделювання ризиків кредитування

    юридичних осіб у банківській сфері

     (на прикладі ПАТ ПРОМІНВЕСТ банку)

    добре

    5.

    Козак

    Галина

    Василівна

    Моделювання фінансових показників

    страхових компаній, оцінка їх стійкості

    добре

    6.

    Коноваленкова

    Марія

    Олександрівна

    Моделювання та аналіз ефективності

    діяльності підприєства «Теплодаренерго»

    добре

           7.

    Пархоменко

    Юлія

    Сергіївна

    Моделювання динаміки попиту на

    програмний продукт

    (на прикладі ПП «КСО»)

    доцент

    Меджибовська

     Н.С.

    відмінно

    8.

    Саввова

    Діана

    Юріївна

    Моделювання бізнес процесів

     на базі IT технологій

    доцент

    Чайковська

    М.П.

    відмінно

    9.

    Юртаєва

    Ірина

    Василівна

    Управління логістичними

    процесами агропідприємства на базі

    сучасних технологій

    доцент

    Чайковська

    М.П.

    відмінно

    10.

    Якимчук

    Володимир

    Олександрович

    Моделювання стратегії

    розвитку IT підприємства

    доцент

    Чайковська

    М.П.

    відмінно

    11.

    Ярмола

    Максим

    Віталійович

    Автоматизація діяльності автотранспортного підприємства на базі платформи

    «1С-Підприємство»
    (на прикладі ООО «Актів – Транском»)

    добре

     

   • Спец. Економічна теорія, програма - Макроекономічна політика

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста

    зі спеціальності 8.03050101 «Економічна теорія»

    за програмою «Макроекономічна політика»

    кафедра «Загальної економічної теорії»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Бобіль

    Даря

    Ігорівна

    Фінансовий капітал та його вклади

    Старикова

    Т.С.

    відмінно

    2.

    Бондаренко

    Леся-Зоряна

    Петрівна

    Чисті витрати обігу та реклама у

    трансформаційній економіці

    Яценко

    В. П.

    відмінно

    3.

    Булгак

    Олександр

    Павлович

    Становлення та розвиток ринку землі

    в умовах транзитної економіки

    Несенко

    П.П.

    задовільно

    4.

    Бутенко

    Вікторія

    Дмитрівна

    Особливості розвитку рентних відносин

    в аграрному секторі економіки України

    к.е.н. доцент.

    Несенко

    П.П.

    відмінно

    5.

    Зарічна

    Ірина

    Олександрівна

    Конкуренція і монополія в перехідній

    економіці України

    д.е.н. професор

    Уперенко

    М.О.

    добре

    6.

    Квасова

    Інна

    Володимирівна

    Фінансовий капітал та його вклади

    Старикова

    Т.С.

    задовільно

    7.

    Коломієць

    Олексій

    Юрійович

    Чисті витрати обігу та реклама у

    трансформаційній економіці

    Яценко

    В. П.

    добре

    8.

    Кулікова

    Марина

    Володимирівна

    Становлення та розвиток ринку землі в

    умовах транзитної економіки

    Несенко

    П.П.

    добре

    9.

    Михайлівський Олександр

    Вікторович

    Теоретичні підходи до аналізу ринку праці в трансформаційній економіці України

    Чередниченко

     Г.А.

    добре

    10.

    Мясоєдова

    Катерина

    Ігорівна

    Особливості розвитку рентних відносин

    в аграрному секторі економіки України

    к.е.н. доцент

    Несенко

    П.П.

    задовільно

    11.

    Підлипняк

    Егор

    Валерійович

    Конкуренція і монополія в перехідній

    економіці України

    д.е.н. професор

    Уперенко

    М.О.

    задовільно

    12.

    Соколовська

    Єлизавета

    Валеріївна

    Ринок соціальних послуг в умовах трансформації

    Матвеев

     С.О.

    відмінно

    13.

    Ткачук

    Ігор

    Сергійович

    Ринок інновацій специфіка попиту та пропозицій

    к.е.н. професор

    Жданова

    Л.Л.

    задовільно

    14.

    Тодорова

    Анастасія

    Сергіївна

    Теоретичні основи державного регулювання

    економіки в умовах трансформації

    д.е.н. професор

    Уперенко

     М.О.

    добре

    15.

    Ургун

    Ірина

    Миколаївна

    Теоретичні основи державного

    регулювання економіки в умовах

    трансформації

    д.е.н. професор

    Уперенко

    М.О.

    добре

    16.

    Шатненко

    Катерина

    Олегівна

    Ринок інновацій специфіка попиту та пропозицій

    к.е.н. професор

    Жданова

    Л.Л.

    відмінно

     

     

   • Спец. Експертиза товарів та послуг

    Перелік дипломних робіт

     

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня   магістр

    зі спеціальності  8.03051003 «Експертиза товарів та послуг»

    за програмою «Експертиза якості товарів та захист прав споживачів»

    кафедра  «Експертизи товарів та послуг»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

     

    Оцінка

    1.

    Асипенко

    Анна

    Олександрівна

    Експертиза якості, ідентифікація та

    конкурентоспроможність шампанських вин

    Мадані

    М.М.

    відмінно

    2.

    Войцехович

    Тетяна

    Юріївна

    Визначення фальсифікації води мінеральної питної

    Омаров

    В.О.

    відмінно

    3.

    Грехова

    Валерія

    Ігорівна

    Розробка системи заходів щодо ідентифікації

    споживчих властивостей, походження зеленого чаю

    Кунділовська

    Т.А.

    відмінно

    4.

    Дембицька

    Оксана

    Олександрівна

    Дослідження функціональних властивостей

    пшеничної клейковини, як геле- і піноутворювача

    при виробництві пастильних виробів

    Мадані

    М.М.

    відмінно

    5.

    Дужій

    Альона

    Миколаївна

    Експертиза якості та порівняльне тестування зубних паст

    Кунділовська

    Т.А.

    добре

    6.

    Добрєв

    Руслан

    Іванович

    Товарознавча експертиза та особливості

    рекламування пива вітчизняного виробництва

    Кунділовська

    Т.А.

    добре

    7.

    Жупанов

    Денис

    Сергійович

    Визначення штучних порошкових вин

    Зеленянська

    Н.М.

    добре

    8.

    Загубелюк

    Анастасія

    Юріївна

    Оцінка вмісту нітратів і нітритів в капустяних

    овочах і методи їх зниження

    Мадані

    М.М

    відмінно

    9.

    Кунєв

    Олександр

    Данилович

    Прогнозування та визначення фальсифікації

    оливкової олії.

    Омаров

    В.О.

    відмінно

    10.

    Катаржук

    Максим

    Олександрович

    Товарознавча характеристика сучасного

    асортименту та особливості експертизи

    чоловічого шкіряного взуття

    Захарчук

    В.Г.

    відмінно

    11.

    Кулікова

    Катерина

    Олексіївна

    Товарознавча експертиза хутрово-хутряних

    товарів та розробка заходів щодо забезпечення

    прав споживачів при наданні послуг побутового

    обслуговування (на прикладі хімчистки хутрового виробу)

    Кунділовська

    Т.А

    відмінно

    12.

    Кузьміна

    Катерина

    Анатоліївна

    Товарознавча експертиза та визначення

    оптимальних заходів, що до захисту прав

    споживачів при реалізації кави натуральної меленої

    Кунділовська

    Т.А.

    відмінно

    13

    Каштелянова

    Олена

    Віталіївна

    Експертиза лакофарбового покриття під час

    проведення комплексного дослідження

    дорожньо-транспортного засобу

    Омаров

    В.О.

    добре

    14.

    Костіва

    Ганна

    Олександрівна

    Експертиза якості та дослідження споживчих

    властивостей листових овочів

    Кулініч

    О.А.

    задовільно

    15.

    Лютенко

    Світлана

    Станіславівна

    Експертиза, оцінка якості та порівняльна

    характеристика білих столових вин

    Мадані

    М.М.

    відмінно

    16.

    Мілова

    Алла

    Юріївна

    Теоретичне обґрунтування можливості визначення фальсифікації

    Омаров

    В.О.

    відмінно

    17.

    Нотич

    Юрій

    Степанович

    Асортимент, якість та експертиза  меблів

    Захарчук

    В.Г.

    відмінно

    18.

    Остапенко

    Катерина

    Валеріївна

    Розробка передумов впровадження систем

    управління безпечністю при виробництві йогуртів

    Мадані

    М.М.

    відмінно

    19.

    Павленко

    Анна

    Миколаївна

    Експертиза послуг житлово-комунального сервісу

    Омаров

    В.О.

    добре

    20.

    Панасенко

    Ірина

    Василівна

    Аналіз асортименту, споживчих властивостей

    та особливості проведення експертизи

    фарфорового посуду

    Захарчук

    В.Г.

    відмінно

    21.

    Святовець

    Анастасія

    Сергіївна

    Аналіз чинників формування споживчих

    властивостей та експертиза якості

    газобетонних блоків автоклавного

    твердіння (за матеріалами ТОВ «Юпитер»)

    Кунділовська

    Т.А

    відмінно

    22.

    Скоромна

    Ольга

    Сергіївна

    Експертна оцінка червоних вин

    Кулініч

    О.А.

    задовільно

    23.

    Серебряков

    Андрій

    Михайлович

    Експертна оцінка стану та перспектив

    розвитку ринку нанотехнологій

    Кулініч

    О.А

    відмінно

    24.

    Сласна

    Жанна

    Вікторівна

    Вивчення збереженості томатних овочів,

    покритих хітозан-тимольною плівкою

    Кулініч

    О.А.

    задовільно

    25.

    Синіцина

    Вікторія

    Миколаївна

    Оцінювання якості надання послуг

    залізничного транспорту

    Траченко

    Л.А.

    відмінно

    26.

    Соколова

    Ірина

    Ігорівна

    Експертиза якості і конкурентоспроможності цукру

    Мадані

    М.М

    добре

    27.

    Ткаченко

    Юлія

    Григорівна

    Ідентифікація коньяків за вмістом галової кислоти

    Мадані

    М.М

    відмінно

    28.

    Чернега

    Наталія

    Сергіївна

    Аналіз асортименту, споживчих властивостей

    та особливості проведення експертизи

    косметичного мила

    Захарчук

    В.Г.

    добре

     

    29.

    Чурілова

    Олена

    Бенціонівна

    Системи менеджменту якості освітніх

    послуг як засіб, щодо вдосконалення

    освіти в Україні

    Траченко

    Л.А.

    добре

    30.

    Шатіров

    Артем

    Миколайович

    Експертиза бензину марки А-95

    методом газорідинної хроматографії

    Омаров

    ВО.

    добре

     

   • Спец. Маркетинг, програма - Маркетинговий менеджмент

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності «Маркетинг»

    за програмою «Маркетинговий менеджмент»

    кафедра «Маркетинг»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Барикіна

    Вікторія

    Вікторівна

    Маркетинг підприємства

    послуг «Купер - груп»

    к.е.н.

    Кірновсова

    М.В.

    відмінно

    2.

    Волощук

    Антон

    Васильович

    Маркетингові дослідження кон’юктури

    ринку ліфтового обладнанняКитаю,

    Східної Європи та країн СНД для

    підприємства «Одеський машинобудівний

    завод «Червона гвардія»»

    к.е.н. доцент

    Яшкіна О.І.

    відмінно

    3.

    Воронін

    Семен

    Станіславович

    Маркетингова комунікативна

    політика підприємства «Ван Рай Фешн»

    к.е.н. ст.викладач

    Кірносова

    М.В.

    задовільно

    4.

    Герак

    Анастасія

    Володимирівна

    Маркетингова політика сфери

    послуг «Ла прида»

    к.е.н.

    Жарська

     І.О.

    відмінно

    5.

    Герасимчук

    Євгенія

    Леонідівна

    Інтернет маркетинг підприемсьватехнопарк

    Хемо-Поль (на прикладі ДП «Фірма Леда»)

    к.е.н. доцент

    Бутушан

    М.І.

    добре

    6

    Геращенко

    Алла

    Ігорівна

    Товарна політика підприемства «САН-АЙС»

    на ринку кліматичного обладнання

    к.е.н. доцент

    Бутушан

    М.І.

    добре

    7

    Годованюк

    Аліна

    Анатоліївна

    Маркетинг послуг підприемства

    «Іллічівський морський торгівельний порт»

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

    О.І

    відмінно

    8

    Довбня

    Анастасія

    Станіславівна

    Маркетингове дослідження споживачів

    підприємства «Чумак» на ринку

    харчопереробної продукції

    к.е.н. доцент

    Кірносова

    М.В.

    відмінно

    9

    Дога

    Олександра

    Валеріївна

    Маркетинговий менеджмент магазину

    «Орсей» Одеської філії торгівельного підприемства «Арго- торгівельна мережа»

    к.е.н. доцент

    Жарська

     І.О.

    відмінно

    10.

    Євгіленко

    Вікторія

    Сергіївна

    Маркетингова комунікативна політика туристичної агенції «Гармонія міра»

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А.

    добре

    11.

    Железова

    Катерина

    Геннадіївна

    Товарна політика підприемства «Телекарт –

    Прилад» на ринку електронного обладнання.

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

     О.І

    відмінно

    12.

    Жуковський

    Олексій

    Михайлович

    Маркетинг послуг підприємства «Центр

    інженерних досліджень»

    к.е.н.

    Хромов

    О.П.

    добре

    13.

    Зизак

    Євген

    Олекандрович

    Маркетинговий менеджмент торгівельного підприємства «ТД Форма Успіху»

    к.е.н.

    Жарська

     І.О.

    добре

    14

    Златова

    Ірина

    Олександрівна

    Маркетинговий менеджмент промислового підприємства «Метінвест - СМЦ» на ринку металопродукції

    к.е.н. доцент

    Жарська

     І.О.

    відмінно

    15.

    Івасенко

    Ірина

    Віталіївна

    Маркетинг підприємства  невиробничої

    сфери «Лісова країна»

    к.е.н. доцент

    Новашинська

     Л.В.

    добре

    16

    Карпенко

    Антон

    Віталійович

    Маркетингові дослідження кон’юктури

    ринку ліфтового обладнання країнЗахідної

    Європи для підприємства«Одеський

    машинобудівний завод«Червона гвардія»»

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

    О.І

    відмінно

    17.

    Клочан

    Катерина

    Олексіївна

    Логістика підприємства «Телекарт Прилад»

    на ринку електронного обладнання

    к.е.н.

    Хромов

    О.П.

    добре

    18.

    Кушнір

    Максим

    Віталійович

    Маркетингові стратегії підприємства

    «Телекарт Прилад»

    к.е.н.

    Новошинська

    Л.В.

    задовільно

    19.

    Маковецька

    Юлія

    Олеандрівна

    Маркетинговий менеджмент Туристичної агенції «Гармонія Міра»

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А.

    добре

    20.

    Матвієнко

    Марія

    Дмитрівна

    Маркетинговий менеджмент футбольного клубу «Черноморець»

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

    добре

    21.

    Медведенко

    Дар'я

    Олександрівна

    Маркетингові дослідження ринку

    та споживачів підприемства електронного

    обладнання «Телекарт - Прилад» .

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

    О.І.

    відмінно

    22.

    Монахова

    Марина

    вгенівна

    Маркетингове дослідження споживачів

     підприемства «Технопарк Хемо Поль»

    на ринку побутової хімії

    к.е.н.

    Кірносова

    М.В.

    відмінно

    23.

    Новохацька

    Анастасія

    Володимирівна

    Маркетинг торгаво посередницького підприємства «Кітой»

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П

    добре

    24.

    Плачков

    Дмитро

    Дмитрович

    Маркетингова  діяльність підприємства

    ТОВ «Телекарт Прилад»

    к.е.н. доцент

    Новошинська 

     Л.В

    задовільно

    25.

    Полулях

    Олександра

    Вячеславівна

    Маркетингова товарна політика

    підприємства «технодром» на ринку

    побутової техніки

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П.

    відмінно

    26.

    Рябоконь

    Катерина

    Вікторівна

    Маркетинговий менедджмент підприємства

    «ЛІга» на ринку будвельних матеріалів

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П

    добре

    27.

    Саакян

    Анжеліка

    Давидівна

    Маркетингова стратегія студії дизайну

    інтерєра «Lux Vision»

    к.е.н.

    Чукурна

    О.П

    добре

    28.

    Самотєй

    Ганна

    Юріївна

    Управління маркетингом у сфері освітніх послуг

     на прикладі Одеського національного

     університету

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

     О.І

    відмінно

    У РЕКТОРА

    29.

    Стороженко

    Наталя

    Олександрівна

    Маркетинговий менеджмент підприємства послуг «Купер -груп»

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А.

    добре

    30.

    Сулакова

    Євгенія

    Ісаївна

    Маркетингова стратегія ТОВ «Сільгоспмашпостач»

    к.е.н. доцент

    Бутушан

    М.І.

    відмінно

    31.

    Терехов

    Владислав

    Олександрович

    Інноваційний маркетинг ДП «Фірма Леда»

    к.е.н. доцент

    Новошинська

     Л.В.

    задовільно

    32.

    Тимофієва

    Ірина

    Олегівна

    Комунікативна політика підприемства

    «Іллічівський морський торгівельний порт»

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

    О.І.

    відмінно

    33.

    Урсул

    Юрій

    Володимирович

    Маркетинговий менеджмент підприємства

    «Бастін Фудс» на ринку кондитерських

    виробів

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

    добре

    34.

    Чаригіна

    Світлана

    Олександрівна

    Маркетингові дослідження   підприемства

    «Іллічівський морський торгівельний порт»

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

     О.І

    відмінно

    35.

    Чирва

    Наталія

    Вікторівна

    Маркетинговий менеджмент підприємства 

     «Лукойл – Одеський НПЗ»

    на ринку нафтопереробки

    к.е.н.

    Кірносова

    М.В.

    добре

    36.

    Чухрій

    Юлія

    Анатоліївна

    Управління маркетингом промислового

    підприємства Технопарк Хемо-Поль

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А.

    задовільно

    37.

    Шаталова

    Катерина

    Олексіївна

    Товарна політика в системі маркетингу

    промислового підприємства «Технопарк

    Хемо Поль» (на базі ДП «Леда»)

    к.е.н. доцент

    Жарська

     І.О.

    відмінно

    38.

    Яворська

    Діана

    Станіславівна

    Маркетинговий менеджмент будівельного

    підприємства «Стікон»

    к.е.н.

    Жарська

    О.І

    відмінно

     

   • Спец. Міжнародна економіка, програма - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій)

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

    зі спеціальності 8.050103 «Міжнародна економіка»

    за програмою «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій)»

    кафедра «Міжнародних економічних відносин».

     

    П.І.Б. студента

     

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Бутенко

    Ірина

     Олександрівна

    Ефективність зовнішньоторговельної діяльності підприємств

    морської транспортної галузі (на прикладі ДП МТП «Южний»)

    д.е.н. професор

    Козак

    Ю.Г.

    відмінно

    2.

    Грезіна

    Алла

    Мирославівна

    Інноваційно-інвестиційні фактори підвищення міжнародної

    конкурентоспроможності регіону (на прикладі Одеської області)

    д.е.н. професор

    Осипов

    В.М.

    відмінно

    3.

    Дімов

    Андрій

    Федорович

    Ефективність зовнішньоторговельної діяльності фірми

    при застосуванні непрямого методу торгівлі

    (на прикладі ТОВ «І-Тек Україна»)

    доцент

    Логвінова

    Н.С.

    відмінно

    4.

    Драгомир

     Маргарита Олександрівна

    ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

    (на прикладі ДП «Іллічівський морський торговельний порт»)

    д.е.н. професор

    Козак

    Ю.Г.

    відмінно

    5.

    Жеребцова

    Олена

    Сергіївна

    Стан та перспективи підвищення ефективності

    експортної діяльності підприємства

    (на прикладі ПАТ «Одескабель»)

    к.е.н. доцент

     Сотніков

     Ю.М.

    відмінно

    6.

    Кудря

    Оксана

    Олегівна

    Підвищення міжнародної конкурентоспроможності

    морського торговельного порту

    (на прикладі ДП «Ізмаїльський Морський

    Торговельний Порт»

    к.е.н. доцент

    Сотніков

    Ю.М.

    відмінно

    7.

    Маломан

    Юлія

    Сергіївна

    Удосконалення імпортної діяльності торгово-посередницького

     підприємства (на прикладі ПП «МАКСИКОЛОР»)

    доцент

    Логвінова

     Н.С.

    відмінно

    8.

    Масльонкіна

    Олена

    Юріївна

    Удосконалення міжнародних автоперевезень

    транспортно-експедиторськими підприємствами

    (на прикладі ПП «ВМ Логістик»)

    к.е.н. доцент

    Воронова

    О.В.

    відмінно

    9.

    Меджитова

    Гульнара

    Таірівна

    Стан та підвищення ефективності експортної діяльності

    підприємства (на прикладі ПрАТ «Одесахімоптторг»)

    д.е.н. професор Левицький

    М. А.

    відмінно

    10.

    Пужакова

    Ірина

    Іванівна

    Підвищення міжнародної конкурентоспроможності

    приморських регіонів України: кластерний підхід

    (на прикладі Одеської області)

    д.е.н. професор

    Козак

    Ю.Г.

    відмінно

    11.

    Сербіна

    Вікторія

    Станіславівна

    Формування механізму здійснення торгово-посередницьких

    операцій імпортною фірмою (на прикладі ТОВ «Альто Груп»)

    доцент

    Логвінова

    Н.С. 

    відмінно

    12.

    Скосарєв

    Валерій

    Олександрович

    Стан та перспективи розвитку транскордонного

    співробітництва регіонів України

    (на прикладі Одеської області)

    д.е.н. професор

    Козак

    Ю.Г.

    відмінно

    13.

    Тодорова

    Тетяна

    Василівна

    Стан та перспективи підвищення ефективності

    міжнародних морських контейнерних

    перевезень (на прикладі ТОВ «Трейн Укрейн»)

    к.е.н. доцент

    Сотніков

    Ю.М.

    відмінно

    14.

    Третьяк

    Анастасія

    Ігорівна

    Прямі іноземні інвестиції як фактор соціально-економічного

    розвитку регіону (на прикладі Одеської області)

    к.е.н. ст.викладач Єрмакова

    О.А.

    відмінно

    15.

    Яроцька

    Ольга

    Сергіївна

    Стан та перспективи підвищення ефективності

    зовнішньоторговельної діяльності підприємства

    (на прикладі ПП «Морленд»)

    к.е.н. доцент

    Сотніков

    Ю.М.

    відмінно

     

   • Спец. Облік та аудит, програми - Облік та аудит в управлінні підприємствами промисловості, Облік та аудит в управлінні підприємствами галузей економіки

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

    зі спеціальності 8.050106 «Облік та аудит»

    за програмою «Облік та аудит в управлінні підприємствами промисловості»,

    «Облік та аудит в управлінні галузей економіки»

    кафедра «Бухгалтерського обліку та аудиту»

     

     

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Абрамова

     Світлана

    Ігорівна

    Особливості обліку та аудиту витрат діяльності на

     підприємствах будівництва  (на прикладі

    ТОВ «СМУ № 533»)

    ст. викладач

    Кубік

    В.Д.

    відмінно

    2.

    Арнаут

    Юлія

    Михайлівна

    Облік та аудит витрат операційної діяльності: сучасний

     стан та методика розвитку (на прикладі комунального

    підприємства «Міськзелентрест»)

    к.е.н. доцент

    Кузіна

    З.В.

    добре

    3.

    Бабур

    Любов

    Сергіївна

    Готова продукція: теоретико-методичні питання обліку та

     аудиту (на прикладі ТОВ «Кривозерська харчосмакова

     фабрика»)

    к.е.н. доцент

    Москалюк

     Г.О.

    добре

    4.

    Балмаджи

    Анна

    Степанівна

    Сучасна парадигма обліку та контролю основних засобів

    д.е.н. професор

    Максімова

    В.Ф.

    відмінно

    5.

    Бєлєнко

    Тетяна

     Миколаївна

    Методика і організація обліку і контролю руху основних

     засобів та аналіз ефективності їх використання

    к.е.н. доцент

    Нікуліна

    Т.М.

    відмінно

    6.

    Бікєтова

    Ольга

    Сергіївна

    Особливості обліку і аудиту на малому підприємстві 

     (на прикладі ТОВ МВП «БСС – сервіс»)

    к.е.н. доцент

    Степова

    Т.Г.

    відмінно

    7.

    Буз

    Світлана

    Іванівна

    Облік та контроль операцій в роздрібній торгівлі: сучасний

    стан практики та перспективи розвитку

    (на прикладі ВКФ «Вероніка – Н»)

    к.е.н. викладач

    Шаровська

    Т.С.

    добре

    8.

    Бурєнкова

    Юлія

    Сергіївна

    Особливості обліку та контролю на підприємствах малого

    бізнесу: теорія та практика (на прикладі ТОВ «МН-Авто»)

    к.е.н. ст. викладач

    Осадчук

     Н.В.

    задовільно

    9.

    Бурлака

    Олена

    Юріївна

    Дебіторська заборгованість – об’єкт обліку, аналізу та

     аудиту: сучасний стан та напрямки удосконалення

    (на прикладі ТОВ «Карабінер»)

    к.е.н. доцент

    Квітко

    В.А.

    відмінно

    10.

    Вагін

    Владислав

    В'ячеславович

    Облік та аудит розрахунків з оплати праці: нормативне

    забезпечення та діюча практика (на прикладі ПП «Аркада»)

    к.е.н. доцент

    Татарінова

    Г.О.

    задовільно

    11.

    Вдовіна

    Людмила

    Юріївна

    Організаційно-методичне забезпечення обліку

     та контролю витрат операційної діяльності

    (на прикладі Тумен – Електро»)

    д.е.н. професор

    Крамаровський

    Л.М.

    відмінно

    12.

    Висоцький

    Володимир

    Сергійович

    Організація обліку та контролю основних

    засобів на підприємстві

    (на прикладі ДП «Тумен – Електро»)

    д.е.н. професор

    Крамаровський

     Л.М.

    відмінно

    13.

    Вілкова

    Катерина

    Ігорівна

    Облік та аудит розрахунків із дебіторами та кредиторами

     (на прикладі одеської регіональної філії ПАТ «УГМК»)

    ст. викладач

    Самострол

    С.В.

    відмінно

    14.

    Волик

    Аліна

    Сергіївна

    Облік та аудит дебіторської заборгованості

     (на прикладі ТОВ «ДТК»)

    к.е.н. доцент

    Белінська

     О.В.

    задовільно

    15.

    Гєнова

    Ольга

    Степанівна

    Готова продукція як об’єкт обліку та контролю:

     сучасний стан та перспективи розвитку

     (на прикладі ВАТ «Експеримент»)

    ст. викладач

    Макеєва

     О.В.

    добре

    16.

    Голиш

    Наталія

    Анатолівна

    Облік і аудит стану та руху основних засобів:

    сучасний стан та перспективи розвитку

     (на прикладі ТДВ «Одеська автобаза «Дунайводбуд»)

    к.е.н. доцент

    Муравська

    В.В.

    відмінно

    17.

    Горячкіна

    Регіна

    Борисівна

    Облік та аудит дебіторської та кредиторської

    заборгованості (на прикладі ТОВ «Імперія»)

    к.е.н. доцент

    Степова

    Т.Г.

    відмінно

    18.

    Грозов

    Андрій

    Анатолійович

    Облік та аудит розрахунків із дебіторами та

    кредиторами  (на прикладі ПП «Приорітет – 1»)

    к.е.н. викладач

    Черкашина

     Т.В.

    задовільно

    19.

    Гук

    Олег

    Петрович

    Напрямки збільшення прибутку

    к.е.н. ст. викладач

    Артюх

     О.В.

    задовільно

    20.

    Гулько

    Оксана

    Петрівна

    Облік та аудит розрахунків із дебіторами

    і кредиторами (на прикладі ВАТ «Олімп – Круг»)

    к.е.н. доцент

    Москалюк

    Г.О.

    відмінно

    21.

    Єнгаличева

    Ольга

    Валеріївна

    Облік та аудит основних засобів: сучасний

    стан та шляхи вдосконалення

    к.е.н. доцент

    Татарінова

     Г.О.

    задовільно

    22.

    Женжерук

    Марія

    Валеріївна

    Облік та контроль доходів і фінансових результатів:

    сучасний стан та перспективи розвитку

     (на прикладі ПП «Олента»)

    к.е.н. доцент

    Сиротенко

    Н.А.

    відмінно

    23.

    Завялова

    Олександра

    Олександрівна

    Облік і контроль виробничих запасів: теорія та

    практика (на прикладі ПАТ «Виробниче

    об’єднання «Стальканат - Сілур»)

    к.е.н. доцент

    Сиротенко

    Н.А.

    відмінно

    24.

    Задворна

    Світлана

    Олександрівна

    Теоретичні та практичні аспекти обліку та аудиту

    дебіторської заборгованості (на прикладі державного

     підприємства «Хмельницький науково-дослідний

     і проектний інститут землеустрою»)

    к.е.н. доцент

    Квітко

     В.А.

    добре

    25.

    Затяжчук

    Тетяна

     Миколаївна

    Облік та аудит стану та руху основних засобів:

    сучасний стан і перспективи розвитку

    (на прикладі ТОВ «Цемент»)

    к.е.н. доцент

    Белінська

    О.В.

    відмінно

    26.

    Змунчило

    Діана

    Віталіївна

    Облік та аудит операційних витрат

    (на приватному підприємстві «Гармаш»)

    к.е.н. викладач

    Черкашина

    Т.В.

    задовільно

    27.

    Зуб

    Анна

    Вікторівна

    Облік та аудит доходів і фінансових результатів

     (на прикладі Державного підприємства «Морський

     транспортний порт «Юний»)

    к.е.н. доцент

    Муравська

     В.В.

    відмінно

    28.

    Зубріліна

    Юлія

    Олександрівна

    Облік та аудит витрат операційної діяльності

     (на прикладі ТОВ «Телекард-прилад»)

    к.е.н. доцент

    Белінська

    О.В.

    відмінно

    29.

    Іванова

    Юлія

    Ігорівна

    Поточні зобов’язання: організаційно-методологічні аспекти

    обліку та аудиту (на прикладі ТОВ «Монсіор»)

    к.е.н. доцент

    Кузіна

    З.В.

    задовільно

    30.

    Івасик

    Тетяна

     Михайлівна

    Облік та контроль основних засобів: теорія та практика

     (на прикладі ТОВ «Фогтланд»)

    к.е.н. доцент

    Сиротенко

     Н.А.

    відмінно

    31.

    Ісаєнко

    Віталій

    Сергійович

    Готова продукція, її реалізація та формування

    фінансових результатів: облік, контроль, аналіз

    (на прикладі ТОВ «Миколаївський сирзавод»

    к.е.н. ст. викладач

    Артюх

     О.В.

    задовільно

    32.

    Іскімжи

    Дмитро

    Дмитрович

    Поточні зобов’язання: організаційно-методологічні

    аспекти обліку та аудиту (на прикладі ТОВ «Янтарнией»)

    к.е.н. ст. викладач

    Осадчук

    Н.В.

    добре

    33.

    Карнаушенко

    Ольга

    Юріївна

    Особливості обліку та контролю руху товарів

     (на прикладі ТОВ «Одеська аграрно-промислова компанія»)

    к.е.н. доцент

    Сиротенко

    Н.А.

    відмінно

    34.

    Катаман

     Валентина

    Іванівна

    Облік та контроль процесу реалізації товарів:

    теорія, практика та перспективи розвитку 

    (на прикладі ТОВ «Оптіма-технологія»)

    к.е.н. доцент

    Лоханова

    Н.О.

    добре

    35.

    Катерова

    Юлія

    Валеріївна

    Облік та контроль витрат операційної діяльності

     (на прикладі ТОВ «Форес»)

    к.е.н. ст. викладач

    Осадчук

    Н.В.

    задовільно

    36.

    Козленко

    Юлія

    Олександрівна

    Облік та аудит витрат поточного періоду:

     теоретико-методологічні основи та діюча практика

     (на прикладі ПП «Авто-Експрес 2009»)

    к.е.н. ст. викладач

    Артюх

    О.В.

    задовільно

    37.

    Кошолапенко

    Наталя

    Олегівна

    Облік і аудит витрат операційної діяльності:

    сучасний стан і перспективи розвитку

    (на прикладі Приватної виробничої компанії

    «Юг-Поліграф»)

    к.е.н. доцент

    Муравська

    В.В.

    відмінно

    38.

    Кравцов

    Микола

    Олегович

    Необоротні активи в національній системі

     бухгалтерського обліку: теорія і практика

    (на прикладі ДП «Іллічівського морського

    торгівельного порту»)

    к.е.н. викладач

    Черкашина

    Т.В.

    задовільно

    39.

    Крапивко

    Олександр

    Сергійович

    Облік та контроль наявності та руху виробничих запасів:

    діючий стан на напрями удосконалення

    (на прикладі ТОВ «Транспортні технології ТІС»)

    к.е.н. доцент

    Лоханова

     Н.О.

    добре

    40.

    Краснобаєва

    Ірина

    Василівна

    Облік та аудит стану та руху основних засобів: сучасний

     стан та перспективи розвитку (на прикладі СВК «Росія»)

    к.е.н. викладач

    Черкашина

    Т.В.

    добре

    41.

    Крец

    Людмила

    Петрівна

    Облік та аудит розрахунків з оплати праці та відрахувань

     на обов’язкове страхування: організаційно-методичні аспекти

     та напрями удосконалення (на прикладі ВП «БУ № 463 ТДВ «Чорноморгідробуд» в  м. Одесі»)

    ст. викладач

    Макеєва

    О.В.

    добре

    42.

    Круглова

    Олена

    Олександрівна

    Доходи та фінансові результати -особливості

    бухгалтерського обліку та контролю

    (на прикладі підприємства ДП «Куліндорівський

    комбінат хлібопродуктів»)

    д.е.н. професор

    Максімова

    В.Ф.

    відмінно

    43.

    Кушніренко

    Ніна

    Олександрівна

    Облік та аудит виробничих запасів: теоретичні

    питання та практика

    (на прикладі ТОВ «Телекарт – Прилад»)

    консультант:

    ст. викладач

    Сеннікова

    Т.С.

    добре

    44.

    Лисенко

    Ірина

    Олександрівна

    Облік та аудит використання виробничих запасів:

    сучасний стан та перспективи розвитку

    к.е.н. доцент

    Москалюк

    Г.О.

    добре

    45.

    Лисюк

    Юрій

    Юрійович

    Облік і аудит витрат на виробництво та калькулювання

     собівартості продукції у системі управління підприємствами: нормативне забезпечення, діюча практика та

    перспективи розвитку (на прикладі ТОВ «Телекарт – Прилад»)

    к.е.н. доцент

    Нікуліна

    Т.М.

    відмінно

    46.

    Лопатенко

    Наталя

    Вікторівна

    Облік та контроль витрат операційної діяльності:

     теорія і практика  (на прикладі ПАТ Одеського

    машинобудівного заводу «Червона гвардія»)

    к.е.н. доцент

    Муравська

     В.В.

    добре

    47.

    Майка

    Альона

    Миколаївна

    Доходи та фінансові результати – особливості

    бухгалтерського обліку та аудиту

    (на прикладі підприємства «Буддеталь»)

    к.е.н. доцент

    Татарінова

    Г.О.