Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


Пропонуємо до вашої уваги перелік дипломних робіт.

Ознайомитися з текстом робіт, що були здані на відмінно, ви зможете у читальній залі нашої бібліотеки (ауд. 211, головний копус).


2010
2011
2012
2013
2014
2015
 • 
  • Стаціонар
   • Спец. Банківська справа, програми - Управління банківськими інвестиціями, Банківський менеджмент
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»

    за програмою «Управління банківськими інвестиціями»

    Кафедра «Банківської справи»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    АНГЕЛОВА

    Анастасія

    Валеріївна

    Методи регулювання банківської

    діяльності в період кризи

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    відмінно

    2.

    АСАУЛЯК

    Євгеній

    Олексійович

    Перспективи використання технічного аналізу фондового ринку при управлінні інвестиційним портфелем банку

    к.е.н. викладач

    Онищенко

    Ю.І.

    відмінно

    3.

    БАХТОГАРЄЄВА

    Олена

    Сергіївна

    Управління процесами формування доходів

    та витрат банку

    доцент

    Столярова

    І.І.

    відмінно

    4.

    ЄВТУХ

    Олег

    Євгенович

    Методичні підходи до оцінки

    кредитоспроможності корпоративних

    клієнтів банку

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    відмінно

    5.

    ІВАНОВА

    Олена

    Вікторівна

    Застосування маркетингових прийомів

    при продажі банківських продуктів та послуг

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

    ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

    відмінно

    6.

    КОЛЕСНИКОВ

    Микола

    Федорович

    Аудит банків за міжнародними

    стандартами фінансової звітності

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    7.

    КОЛОСОВ

    Євген

    Федорович

    Золотовалютні резерви: проблеми

     формування та управління в Україні

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

     Непомящий

    С.М.

    відмінно

    8.

    ОСАДЧИЙ

    Олександр

    Сергійович

    Розкриття інформації як механізм

    корпоративного управління в банках

    д.е.н. професор Алексеєнко

     Л.М.

    викладач

     Головіна

    Я.С.

    відмінно

    9.

    ПАВЛОВСЬКА

    Катерина

    Володимирівна

    Методичні підходи щодо оцінки

    конкуренції та концентрації на

     банківському ринку

    к.е.н. доцент

    Жердецька

     Л.В.

    відмінно

    10.

    ТОВСТОПЯТ

    Дар'я

    Сергіївна

    Заощадження населення як альтернатива

    зовнішнього запозичення ресурсів банками

    к.е.н. викладач

    Хімчук

    Г.О.

    добре

     

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»

    за програмою «Банківський менеджмент»

    Кафедра «Банківської справи»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1

    АРАБАДЖИ

    Тетяна

    Михайлівна

    Реструктуризації банківської системи

    України в сучасних умовах

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    викладач

    Деркач

     Ю.Б.

    відмінно

    2

    БАЛАН

    Олена

    Олександрівна

    Маркетинг партнерських відносин у

    сфері банківських послуг та його

     розвиток

    в умовах кризи

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    відмінно

    3

    БОЙКО

    Олександр

    Сергійович

    Проблеми та перспективи банківського кредитування фізичних осіб в сучасних умовах

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

     Л.В.

    викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    добре

    4

    БОЙКО

    Яна

    Леонідівна

    Проблеми післякризового розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення

    к.е.н. доцент

    Лукашенко

    Г.М.

    добре

    5

    БОНДАРЕВА

    Катерина

    Вікторівна

    Основні напрямки оптимізаційної політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування

    к.е.н. доцент

    Завадська

     Д.В.

    добре

    6

    БОНДАРЕНКО

    Катерина

    Вікторівна

    Перспективи розвитку банківських операцій з дорогоцінними металами в Україні

    к.е.н. доцент

    Лукашенко

    Г.М.

    добре

    7

    БОШКОВ

    Максим

    Сергійович

    Управління активами та пасивами банків в умовах кризи

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    добре

    8

    БУТЕНКО

    Олена

    Сергіївна

    Маркетингова інноваційна діяльність банку

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    відмінно

    9

    ВАРЕНИК

    Анна Віталіївна

    Проблеми та шляхи вдосконалення процесів концентрації банківського капіталу України

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

    задовільно

    10

    ВЄЛІКОВА

    Олена

    Сидорівна

    Формування інституційної структури банківської системи України

    к.е.н. викладач

    Онищенко

    Ю.І.

    добре

    11

    ВИТВИЦЬКА

    Дарія

    Олександрівна

    Функції та роль Національного банку України на ринку банківських металів

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

     викладач

    Деркач

    Ю.Б.

    добре

    12

    ВОЛЬСЬКА

    Ірина

    Петрівна

    Організація маркетингового менеджменту комерційного банку

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    задовільно

    13

    ГАВРИЛЮК

    Тетяна

    Олегівна

    Формування страхових резервів як один з факторів прибутковості банка

    д.е.н. професор Алексеєнко

     Л.М.

    добре

    14

    ГЕРАСИМЕНКО

    Іван

    Павлович

    Вплив міжнародних стандартів на процеси регулювання банківської діяльності

    к.е.н. доцент

    Лукашенко

     Г.М.

    задовільно

    15

    ГОЛУБ

    Юлія

    Олександрівна

    Маркетингова політика розподілу продуктів банку

     

    к.е.н. доцент

     Завадська

    Д.В.

    відмінно

    16

    ГОРБАН

    Олександр

    Юрійович

    Проблеми взаємодії банків та страхових компаній в сучасних умовах

    д.е.н. професор Алексеєнко

     Л.М.

    задовільно

    17

    ГРЕБЕНЮК

    Аліна

    Володимирівна

    Роль банків на ринку кредитних ресурсів України

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    добре

    18

    ГУДЗЬ

    Михайло

    Олександрович

    Удосконалення методів безпеки безготівкових операцій банків

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    відмінно

    19

    ГУЛІЧ

    Юлія

    Миколаївна

    Проблеми оцінки ефективності фінансової діяльності банку

    к.е.н. доцент

     Тарасевич

    Н.В.

    задовільно

    20

    ГУСЄВ

    Олександр

    Миколайович

    Оцінка вартості банківської установи

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    відмінно

    21

    ДАМАСКІНА

    Світлана

    Василівна

    Удосконалення фінансової безпеки банків

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    відмінно

    22

    ДАЦЕНКО

    Ганна

    Геннадіївна

    Управління процесами ціноутворення на кредитні продукти банківських установ

    к.е.н. викладач

    Маслов

     К.Ю.

    задовільно

    23

    ДЕРЕВЕНЧА

    Олег

    Святославович

    Іпотечне кредитування та перспективи його розвитку

    к.е.н. професор

    Добров

    В.М.

    відмінно

    24

    ДЕРЕПА

    Олена

    Павлівна

    Оцінка ефективності кредитної політики банків України в умовах кризи

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

     викладач

    Андреєва

    Я.С.

    добре

    25

    ДОВГОПОЛОВА

    Жанна

    Олександрівна

    Моніторинг якості банківських продуктів та послуг

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    відмінно

    26

    ДУВАНОВА

    Наталія

    Юріївна

    Сучасні проблеми резервування за кредитними операціями в комерційних банках України

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

     викладач

     Головіна

    Я.С.

    задовільно

    27

    ДЬЯЧКОВ

    Антон

    Андрійович

    Ефективність розвитку банківської системи України в сучасних умовах

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    добре

    28

    ЄРЬОМІНА

    Інна

    Геннадіївна

    Проблеми та перспективи розвитку кредитування фізичних осіб банками України

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    викладач

     Андреєва

     Я.С.

    відмінно

    29

    ЄФІМОВ

    Максим

    Валерійович

    Проблеми формування ефективної ресурсної бази банку в умовах кризи

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

     викладач

    Андреєва

    Я.С.

    добре

    30

    ЖЕЛВАКОВА

    Ганна

    Віталіївна

    Вплив міжнародних стандартів на кредитну діяльність банку

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

    добре

    31

    ЗАФІРІ

    Ірина

    Геннадіївна

    Застава як основа гарантії повернення позичок

    к.е.н. доцент

    Лукашенко

     Г.М.

    добре

    32

    ЗВЄРЯКОВА

    (КОЛОМІЙЧЕНКО)

    Наталя

    Миколаївна

    Управління процентною політикою банків при кризових умовах

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    відмінно

    33

    ЗОТОВА

    Альона

    Євгенівна

    Управління проблемною заборгованістю комерційних банків України в кризовий період

    к.е.н. доцент

    Лукашенко

    Г.М.

    задовільно

    34

    ІЛІКЧИЄВА

    Ірина

    Іванівна

    Операції банків з цінними паперами та їх правова регламентація

    д.е.н. професор Алексеєнко

     Л.М.

     ст. викладач

     Ухлічева

    Л.І.

    добре

    35

    ЙОНИК

    Дарина

    Віталіївна

    Конкуренція банків та кредитних спілок на фінансовому ринку України

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

     Н.В.

    відмінно

    36

    КІРСАНОВ

    Ілля

    Костянтинович

    Стратегія диференціації продуктового спектру комерційного банку як інструмент його надійності

    к.е.н. доцент

    Завадська

    Д.В.

    добре

    37

    КОНОВАЛ

    Денис

    Ігорович

    Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського Центрального банку

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

    Непомящий

    С.М.

    відмінно

    38

    КОПТЄЛОВА

    Зоя

    Олександрівна

    Проблеми регулювання фінансового ринку у кризовий та після кризовий період

    к.е.н. викладач

    Загорій

     Г.В.

    добре

    39

    КОШЕЛЮК

    Юлія

    Сергіївна

     

    Основні стратегії регіональної експансії банків на роздрібні ринки

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    Викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    добре

    40

    КРАВЕЦЬ

    Лідія

    Вячеславівна

    Розвиток ринку банківських послуг в умовах кризи

    д.е.н. професор Алексеєнко

     Л.М.

    ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

     

    задовільно

    41

    КРАВЧЕНКО

    Христина

    Олександрівна

    Особливості регулювання банківської діяльності в умовах фінансової кризи

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

    Азаров

    М.В.

    відмінно

    42

    КРАВЧЕНКО

    Ігор

    Олександрович

    Конкуренція банків та небанківських фінансових посередників на фінансовому ринку України

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    добре

    43

    КУМАКШЕВА

    Анастасія

    Анатоліївна

    Проблеми формування резервів банків за активними операціями

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

    викладач

    Головіна

    Я.С.

    добре

    44

    КУХТІНОВ

    Олександр

    Сергійович

    Проблеми регулювання ліквідності банківської системи України

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

    Непомящий

    С.М.

    задовільно

    45

    ЛАВРОВСЬКА

    Олександра

    Володимирівна

    Оптимізація внутрішніх загроз банку

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    добре

    46

    ЛЕУСЕНКО

    Євген Федорович

    Шляхи покращення обслуговування корпоративних клієнтів

    доцент

    Столярова

    І.І.

    відмінно

    47

    ЛУЖАНСЬКА

    Олена

    Олегівна

    Управління ліквідністю банку та оптимізація фінансового результату

    к.е.н. доцент

     Тарасевич

     Н.В.

    задовільно

    48

    ЛЮТЕНКО

    Михайло

    Олександрович

    Перспективи розвитку банківських операцій з дорогоцінними металами

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    викладач

    Деркач

    Ю.Б.

    добре

    49

    МАЗУР

    Руслан

    Романович

    Вплив кредитної діяльності банків на фінансову кризу країни

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

     Л.В.

     викладач

    Деркач

    Ю.Б.

    добре

    50

    МАЗУР

    Світлана

    Сергіївна

    Проблеми регулювання кредитної діяльності банку

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

     викладач

    Деркач

    Ю.Б.

    добре

    51

    МАЙДАНЮК

    Андрій

    Миколайович

    Антикризове управління в банках

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

    Азаров

    М.В.

    відмінно

    52

    МАКЕЄВ

    Денис

    Вячеславович

    Управління проблемними позичками в банку

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    викладач

    Андреєва

    Я.С.

    відмінно

    53

    МАРМІЛЬ

    Михайло

    Євгенович

    Управління активами та пасивами проблемних банків

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    відмінно

    54

    МАТЕЙКО

    Віталій

    Романович

    Розробка нових банківських продуктів під час кризи

    к.е.н. професор

    Добров

    В.М.

    добре

    55

    МАТЛІНА

    Юлія

    Вадимівна

    Діагностика банкрутства банківських установ

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    відмінно

    56

    МАТЮК

    Андрій

    Ігорович

    Грошово-кредитна політика в сучасних умовах

    к.е.н. доцент

    Рябініна

    Л.М.

    задовільно

    57

    МЕРАДЖИ

    Ганна

    Вікторівна

    Оптимізація роботи банків із залучення грошових коштів громадян

    к.е.н. доцент

    Падалко

    Т.М.

    задовільно

    58

    МЕРКУЛОВА

    Катерина

    Миколаївна

    Політика банку по управлінню активами та пасивами

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    відмінно

    59

    МИХАЙЛЬОНОК

    Олександр

    Сергійович

    Роль банків у розвитку взаємодії з фінансовими посередниками на ринку банківських послуг

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

    викладач

     Воловик

    В.В.

    відмінно

    60

    МОВЧАН

    Марія

    Олександрівна

    Перспективи розвитку інвестиційної діяльності банків на вітчизняному ринку цінних паперів

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

     ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

    відмінно

    61

    МОІСЕЙЧЕНКО

    Дмитро

    Олександрович

    Сучасні підходи до регулювання кредитних ризиків

    к.е.н. доцент

     Лукашенко

    Г.М.

    відмінно

    62

    НОЙ

    Наталія

    Василівна

    Світовий досвід гарантування заощаджень населення у кредитних установах в умовах світової фінансової кризи

    к.е.н. доцент

     Падалко

    Т.М.

    добре

    63

    ОБРИВКО

    Максим

    Олександрович

    Дослідження ринку банківських послуг України в умовах кризи

    к.е.н. доцент

    Арутюнян

    Р.Р.

    добре

    64

    ОЛІЯНЧУК

    Ярослав

    Юрійович

    Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    викладач

    Деркач

    Ю.Б.

    відмінно

    65

    ПАНЧЕНКО

    Олена

    Олександрівна

    Використання маркетингового підходу до вдосконалення управління банківською діяльністю

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    викладач

    Рилова

    Н.М.

    добре

    66

    ПЕТКОВА

    Катерина

    Олександрівна

    Розвиток банківських систем в умовах глобалізації

    к.е.н. викладач

    Онищенко

    Ю.І.

    добре

    67

    ПИСАРЕНКО

    Євгенія

    Сергіївна

    Управління акціонерною вартістю банківської установи

    к.е.н. доцент

    Жердецька

    Л.В.

    задовільно

    68

    ПОЛИН

    Анастасія

    Вікторівна

    Проблеми та перспективи побудови комплексної системи управління ризиками в банківській системі

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    добре

    69

    ПОТЄХІНА

    Анастасія

    Юріївна

     

    Стратегічне управління процентним ризиком банку

    к.е.н. доцент

    Жердецька

    Л.В.

    добре

    70

     

    ПРОНЬО

    Тетяна

    Миколаївна

    Формування банком системи комплексу маркетинга

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

     ст. викладач

    Ухлічева

    Л.І.

    добре

    71

    ПРОЦЕНКО

    Олександр

    Олександрович

    Розвиток методів управління банківськими активами та пасивами

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

     Л.В.

    добре

    72

    ПШЕНИЧНА

    Анастасія

    Анатоліївна

    Забезпечення фінансової стійкості банківської системи України

    к.е.н. викладач

    Онищенко

    Ю.І.

    відмінно

    73

    РАЗДОРОЖНИЙ

    Максим

    Миколайович

    Методологічні основи оцінки та управління вартістю банківських установ України

    к.е.н. доцент

    Жердецька

    Л.В.

    відмінно

    74

    РАЦКЕВИЧ

    Ірина

    Сергіївна

    Управління проблемною заборгованістю комерційними банками України в кризовий період

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

    викладач

    Головіна

    Я.С.

    відмінно

    75

    РИБАК

    Вікторія

    Олегівна

    Реалізація принципу незалежності та транспаретності Центрального банку

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

    Непомящий

    С.М.

    добре

    76

    РОДЧЕНКО

    Жанна

    Сергіївна

    Політика відсоткових ставок центральних банків у кризових умовах

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    ст. викладач

    Непомящий

    С.М.

    задовільно

    77

    РУБЕЛЬ

    Анастасія

    Олександрівна

    Становлення і розвиток сучасної системи ризик-менеджменту в банках України

    к.е.н. доцент

    Няньчук

    Н.Ю.

    добре

    78

    СІМОНЕНКО

    Дмитро

    Андрійович

    Якість кредитного портфелю банку як основа стабільності банківської установи

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    викладач

    Андреєва

    Я.С.

    відмінно

    79

    СПІВАК

    Катерина

    Василівна

    Вплив кредитної діяльності на фінансові результати банку

    к.е.н. доцент

    Лукашенко

     Г.М.

    відмінно

    80

    СТАНЄВ

    Олександр

    Валерійович

    Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    задовільно

    81

    СТАРОДУБЕЦЬ

    Катерина

    Вікторівна

    Методичні підходи щодо оцінки відсоткового ризику банківськими установами

    к.е.н. доцент

     Жердецька

     Л.В.

    відмінно

    82

    СТАХЕЄВА

    Ганна

    Геннадіївна

    Якість кредитного портфеля як основа фінансової стійкості банківської установи

    к.е.н. доцент

    Жердецька

    Л.В.

    добре

    83

    СТЕПАНОВ

    Юрій

    Віталійович

    Управління залученими ресурсами

    доцент

    Столярова

    І.І.

    добре

    84

    СТУКАЛЮК

    Анна

    Володимирівна

    Проблеми розрахунку нормативів ліквідності комерційного банку

    к.е.н. доцент

     Рябініна

    Л.М.

    Відмінно

    85

    ТЕЛЕГІН

    Костянтин

    Михайлович

    Діяльність Національного банку України в період світової фінансової кризи

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

     ст. викладач

    Непомящий

     С.М.

    задовільно

    86

    ТРИКОЛИЧ

    Ірина

    Іллівна

    Політика банку по управлінню залученими та запозиченими коштами

    д.е.н. професор

    Кузнєцова

    Л.В.

    викладач

    Гаркуша

    Ю.О.

    задовільно

    87

    ФЕДОРОВИЧ

    Олена

    Георгіївна

    Проблеми управління та розвитку споживчого кредитування в Україні

    к.е.н. доцент

    Лукашенко

    Г.М.

    відмінно

    88

    ФТОМОВИЧ

    Ігор

    Сергійович

    Управління депозитами банку та формування депозитної політики

    д.е.н. професор

     Кузнєцова

     Л.В.

     Викладач

    Гаркуша

     Ю.О.

    добре

    90

    ХАРЧУК

    Сергій

    Сергійович

    Стратегічне управління ресурсним (депозитним) потенціалом банківських установ

    д.е.н. професор Примостка

    Л.О.

    викладач

    Рилова

    Н.М.

    добре

    91

    ЧЕПІЙ

    Мілан

    Вячеславович

    Методика оцінки якості активів комерційного банку

    д.е.н. професор Алексеєнко

    Л.М.

    викладач

    Головіна

    Я.С.

    задовільно

    92

    ШАЛЬНЄВ

    Сергій

    Ігорович

    Продуктова політика сучасного банку

    к.е.н. викладач

    Маслов

    Ю.К.

    добре

    93

    ШАРАПОВА

    Інна

    Вадимівна

    Розвиток комплексу маркетингових комунікацій банку

    к.е.н. викладач

     Маслов

    Ю.К.

    добре

    94

    ЮР'ЄВА

    Ольга

    Олегівна

    Забезпечення фінансової стійкості банківської системи України

    к.е.н. доцент

    Тарасевич

    Н.В.

    задовільно

     

   • Спец. Економіка і управління туризмом
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра-спеціаліста

    зі спеціальності 8.050103 «Економіка і управління туризмом»

    за програмою _________________________________________

    кафедра «Економіки та управління туризмом»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Абдуллаєва

    Ельвіра

    Тельманівна

    Маркетингове управління просування

    готельних послуг

    к.е.н. доцент

    Кузнєцова

    Н.М.

    добре

    2.

    Барабаш

    Катерина

    Валеріївна

    Шляхи підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми

    викладач

    Єгупова

     І.М.

    добре

    3.

    Барган

    Юлія

    Юріївна

    Управляння рекламною діяльністю у

    туристичній фірмі

    ст.викл.

    Павлоцький

    В.Я.

    відмінно

    4.

    Безугла

    Наталія

    Миколаївна

    Маркетингові комунікації в системі

    управління туристичним підприємством

    к.е.н доцент

     Петриченко

    П.А.

    задовільно

    5.

    Бетіна

    Наталія

    Миколаївна

    Управління якістю послуг на підприємствах

    готельного господарства

    к.е.н. викладач

    Воробйова

    О.А.

    задовільно

    6.

    Бойко

    Владислава

    Веніаминівна

    Перспективи розвитку ринку винного

    туризму в причорноморському

    регіоні

    к.е.н. доцент

    Давиденко

    І.В.

    відмінно

    7.

    Валіков

    Валентин

    Сергійович

    Управління стратегічним розвитком

    підприємства готельного

    господарства

    к.е.н. викладач

    Воробйова

     О.А.

    задовільно

    8

    Ганаковська

    Віра

    Володимирівна

    Управління виходом з кризового стану

    підприємства туристичного бізнесу

    д.е.н. доцент

     Семенов

    В.Ф.

    задовільно

    9

    Гибець

    Валентина

    Олександрівна

    Управління конкурентоспроможністю

     підприємств сфери туризму

    к.е.н.

    Герасименко

    В.Г.

    добре

    10.

    Гуліна

    Марія

    Сергіївна

    Розробка та обґрунтування бізнес-плану

    розвитку послуг підприємства

    (на прикладі ТОВ Туристичної компанії

    Бон Вояж )

    к.е.н. доцент

     Кузнєцова

    Н.М.

    добре

    11.

    Драб

    Надія

    Ігорівна

    Аналіз функціонування та ефективність

     діяльності готельних ланцюгів

    к.е.н.

    Кузнєцова

    Н.М.

    відмінно

    12.

    Дрібнохід

    Сергій

    Анатолійович

    Організаційно-економічні основи

    проектування турів

    к.е.н. доцент

    Петриченко

     П.А.

    задовільно

    13.

    Желдакова

    Ольга

    Ігорівна

    Підвищення конкурентоспроможності

    і визначення впливу зовнішнього

    середовища на ефективність управління

    турагенством «Ваш тур»

    к.е.н. ст.викл.

    Нездоймінов

    С.Г.

    відмінно

    14.

    Жупаненко

    Анастасія

    Валеріївна

    Аналіз та перспективи розвитку

    діяльності Одеського

    зоологічного парку

    к.е.н. доцент

    Ухлічєва

    І.В.

    відмінно

    15.

    Кашуба

    Алла

    Олександрівна

    Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств туризму

    к.е.н. доцент

     Герасименко

    В.Г.

    добре

    16.

    Кім-Плешко

    Олена

     Леонтіївна

    Формування попиту і пропозиції

    на туристичні послуги фірми

    ст. викладач

    Залікова

    А.В.

    добре

    17.

    Кобильнікова

    Альона

    Олександрівна

    Розробка стратегії підвищення

    конкурентоспроможності

    готелю «Моцарт»

    к.е.н. ст. викладач

     Нездоймінов

     С.Г.

    відмінно

    18.

    Коваль

    Марія

    Андріївна

    Удосконалення маркетингової стратегії

    розвитку туристичного об’єкту на

     прикладі Одеського музею західної

    ст.викладач

    Коваленко

    Л.П.

    добре

    19.

    Козловська

    Наталія

    Юріївна

    Маркетингові дослідження та діагностика

     стратегії туристичного підприємства

    д.е.н. професор

     Гродзинська

    І.О.

    відмінно

    20.

    Корень

    Оксана

    Ігорівна

    Розробка бізнесу плану інвестиційного

     проекту

    викладач

    Єгупова

    І.М.

    добре

    21.

    Кучеренко

    Ася

    Анатоліївна

    Розробка нового туристичного продукту

    яхтового туризму

    к.е.н.

    Петриченко

    П.А.

    добре

    22.

    Лобода

    Марія

    Анатоліївна

    Механізм мотивації і оплати праці

    персоналу туристичної фірми

    ст. викл.

    Павлоцький

    В.Я.

    відмінно

    23.

    Лупол

    Євгенія

    Петрівна

    Шляхи підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства

    к.е.н. доцент

     Кузнєцова

    Н.М.

    добре

    24.

    Мазун

    Анастасія

    Юріївна

    Організаційно-екологічне обґрунтування

    розробки круїзних турів

    (на прикладі ПрАТ «ПЛАСКЕ» )

    ст.викл.

    Павлоцький

    В.Я.

    відмінно

    25.

    Масік

    Ольга

    Ігорівна

    Механізм мотивації праці персоналу на

    підприємстві готельного бізнесу

    д.е.н. професор

    Семьонов В.Ф.

    добре

    26

    Мельникова

    Ірина

    Андріївна

    Аналіз ефективності використання

     Інтерхім-технологій в діяльності

    туристичного підприємства

    к.е.н. доцент

    Петриченко

    П.А.

    задовільно

    27.

    Мостовий

    Яків

    Володимирович

    Управління маркетинговою діяльністю

    на підприємстві громадського харчування

    (на прикладі ресторану «Якіторія» )

    д.е.н. професор

     Семьонов

     В.Ф.

    задовільно

    28.

    Муіньо

    Тетяна

     Робертівна

    Удосконалення стратегії конкурентоспроможності

    та тактики управління готелем «Уютний»

    д.е.н. професор

    Гродзинська

    І.О.

    добре

    29.

    Назарова

    Наталія

    Юріївна

    Розробка стратегії підвищення

    конкурентоспроможності малих готелів

    (на прикладі готелю

    «Апартаменти Ла Джоконда» )

    к.е.н. доцент

    Давиденко

    І.В.

    відмінно

    30.

    Новікова

    Альона

    Вікторівна

    Вивчення особливостей рекламного

    менеджменту на підприємствах

    готельного господарства

    ст. викладач

    Павлоцький

    В.Я.

    відмінно

    31.

    Осадчая

    Альона

    Юріївна

    Управління маркетинговою діяльністю

     туристичного підприємства

    ст. викладач

    Залікова

    А.В.

    добре

    32.

    Пажен

    Веронік

    Гаелл

    Сучасний стан та перспективи розвитку

    туризму в Камеруні

    д.е.н. професор

    Гродзинська

     І.О.

    добре

    33.

    Присяжнюк

    Анастасія

    Віталіївна

    Стратегії підвищення ефективності

    господарської діяльності туристичної фірми

    к.е.н. доцент

     Галасюк

    С.С.

    відмінно

    34.

    Пусенкова

    Тетяна

    Геннадіївна

    Управління формуванням та розподілом

    прибутку підприємства готелю «Юність»

    викладач

    Єгупова

     І.М.

    добре

    35.

    Романенко

    Юлія

    Олександрівна

    Стратегія просування і реалізація послуг

    підприємств туризму

    к.е.н. викладач

     Воробйова

    О.А.

    добре

    36.

    Сидоревич

    Дмитро

     Миколайович

    Шляхи підвищення ефективності роботи

    підприємств рекреаційного комплексу

    професор

    Семьонов

    В.Ф.

    задовільно

    37.

    Сілантьєва

    Галина

     Олександрівна

    Стратегічні підходи до формування

    доходів на туристичному підприємстві

    ТОВ «Pegas International»

    к.е.н. доцент

    Кузнєцова

    Н.М.

    відмінно

    38.

    Скороход

    Софія

     Ігорівна

    Стратегічне управління туристичною фірмою

    к.е.н. доцент

    Залікова

    А.В.

    добре

    39.

    Слободянюк

    Ксенія

    Олегівна

    Управління підприємницькими

    проектами туристичної діяльності на

    прикладі всеукраїнського

     інформаційно-мультимедійного

    інтернет-проекту Україна: туризм

     і рекреація

    к.е.н. доцент

    Ухлічєва

    І.В.

    відмінно

    40.

    Стойчан

    Катерина

    Євгенівна

    Стратегічні напрямки розвитку екологічного

    туризму в Одеському регіоні

    к.е.н. доцент

    Давиденко

    І.В.

    відмінно

    41.

    Стоцька

    Анна

    Василівна

    Розробка плану маркетингу на

     підприємствах готельного господарства

    к.е.н.

    Кузнєцова

     Н.М.

    відмінно

    42.

    Сурікова

    Катерина

    Володимирівна

    Інноваційні підходи до управління

    туристичним підприємством

    к.е.н. доцент

    Петриченко

    П.А.

    добре

    43.

    Фінкель

    Владислав

    Германович

    Бізнес-план інвестиційного проекту

    створення нового підприємства

    викладач

    Єгупова

    І.М.

    задовільно

    44.

    Фоміна

    Крістіна

    Євгенівна

    Управління якістю послуг туристичного

    підприємства

    викладач

    Бедрадіна

    Г.К.

    добре

    45

    Хоменко

    Лія

     Володимирівна

    Формування напрямів поліпшення

    туристичної привабливості українського

     Придунав'я

    викладач

     Єгупова

    І.М.

    задовільно

    46.

    Шабаневич-

    Гончарова

    Вікторія

    Вікторівна

    Управління конкурентоспроможністю

    послуг у сфері сільського зеленого

    туризму

    ст. викл.

    Павлоцький

    В.Я.

    відмінно

    47.

    Шевченко

    Діана

    Володимирівна

    Розробка обґрунтування бізнес-плану

    послуг туристичного підприємства

    Викладач

    Єгупова

     І.М.

    добре

    48.

    Шмалій

    Ксенія

    Ігорівна

    Дослідження та прогнозування попиту

    на послуги костелів в м. Одеса

    к.е.н. доцент

     Кузнєцова

    Н.М.

    відмінно

     

   • Спец. Економіка підприємства, програма - Економіка планування та управління бізнесом
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

    зі спеціальності Економіка підприємства

    за програмою «Економіка планування та управління бізнесом»

    Кафедра «Економіка та управління національним господарством»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Антонюк

    Анастасія

    Дмитрівна

    Обгрунтування стратегічних напрямків

    підвищення фінансового потенціалу

     підприємства (на прикладі Одеського пиво безалкогольного заводу „Чорномор”)

    к.е.н. доцент

    Господинова

    Зінаїда Яківна

    задовільно

    2.

    Антосик

    Кирило

    Олександрович

    Економічне обгрунтування проекту

    створення інтер’єр студії

    Викладач

     Шикін

    Андрій

    Володимирович

    добре

    3.

    Антохі

    Діана

    Іллівна

    Дослідження особливостей прогнозування

    розвитку транспортного сервісу економіки

    Одеського регіону (на прикладі

    морегосподарського комплексу )

    к.е.н. доцент

    Балджи

    Марина

    Дмитрівна

    відмінно

    4.

    Арутюнян

    Ернест

    Арменович

    Економічне обгрунтування створення нового

    підрозділу підприємства ТОВ „Сатурн І Ко”

    ст. викл.

    Андрейченко

    Андрій

    Вадимович

    добре

    5.

    Блященко

    Юліана

    Геннадіївна

    Шляхи розвитку конкуренції на ринках

     агропромислового комплексу України

    к.е.н. доцент

    Щербак

    Анатолій

    Васильович

    задовільно

    6.

    Бобришева

    Юлія

    Сергіївна

    Обгрунтування сталої прибутковості

    підприємства (на прикладі ЗАТ

    Первомайський МКК )

    к.е.н. доцент

    Улибіна

    Валентина

    Олексіївна

    добре

    7.

    Болгарин

    Віталій

    Олегович

    Дослідження іпотечного житлового

     кредитування (на прикладі ПАТ „Укрсібанк”)

    ст. викл.

    Андрейченко

    Андрій

    Вадимович

    добре

    8.

    Борисенко

    Юлії

    Володимирівни

    Економічне обґрунтування інвестиційного

     проекту в сфері житлового будівництва

    ст. викл.

    Каражия

    Едуард

    Андрійович

    відмінно

    9.

    Ващенко

    Сергій

    Володимирович

    „Дослідження сегментів ринку і розробка

    рекомендацій щодо маркетингової

    діяльності підприємства (на прикладі

    Ват „Білгород-Дністровський комбінат

    хлібопродуктів ”

    к.е.н. доцент

    Осипова

    Марія

    Михайлівна

    добре

    10.

    Верещака

    Вадим

    Валентинович

    Обгрунтування стратегії розвитку

    підприємства на прикладі ВАТ

     „Білгород-Дністровський комбінат

    хлібопродуктів ”

    к.е.н. доцент

     Осипова

    Марія

    Михайлівна

    відмінно

    11.

    Вололовцев

    Олексій

    Іванович

    Стан дозвільної системи в Україні та

    шляхи ії вдосконалення (на прикладі

     ресторанного господарства )

    к.е.н. доцент

    Щербак

    Анатолій

    Васильович

    задовільно

    12.

    Вороніна

    Вікторія

    Володимирівна

    Економічна стратегія будівельного

    підприємства та механізми її реалізації

    (на прикладі ТОВ „Еліт Глобал” )

    к.е.н. доцент

    Балджи

    Марина

    Дмитрівна

    відмінно

    13.

    Гаєнко

    Віталій

    Олексійович

    Антикризове управління виробництвом

    на підприємстві ПАТ „ ВО ”

    „ Стальканат-Силур ””

    викладач

    Сілічева

    Наталя

    Євгенівна

    добре

    14.

    Гапсаматов

    Денис

    Юрасович.

    Формування системи індикаторів

    конкурентоспроможності регіонів

    професор

    Уманець

    Тетяна

    Василівна

    задовільно

    15.

    Гололобова

    Оксана

    Григорівна

    Економічне обгрунтування проекту розвитку

    підприємства з використанням Інтернет

    технологій (на прикладі ТОВ „Регул”)

    к.е.н. ст. викл.

    Шикін

    Андрій

    Володимирович

    добре

    16.

    Голубовська

    Світлана

    Юріївна

    Оцінка інвестиційної привабливості

    мезорегіону(на прикладі Одеської області )

    к.е.н. доцент

    Улибіна

    Валентина

    Олексіївна

    відмінно

    17.

    Грозян

    Катерина

    Петрівна

    Регіональний розвиток малого

     підприємництва (на прикладі

    Одеського регіону)

    професор

    Уманець

    Тетяна

    Василівна

    відмінно

    18.

    Гузенко

    Віктор

    Олександрович

    Економічне обгрунтування проекту

    створення власного бізнесу

    к.е.н доцент

    Сментина

    Наталія

    Валентинівна

    добре

    19.

    Дімова

    Світлана

    Петрівна

    „Обгрунтування конкурентоспроможності

    підприємства з надання послуг зв’язку

    (на прикладі Одеської філії

    ВАТ „Укртелеком”)

    к.е.н. доцент

    Господинова

    Зінаїда

    Яківна

    відмінно

    20.

    Дімова

    Юлія

    Георгіївна

    Шляхи підвищення ефективності діяльності

    підприємства ( на прикладі ДП „Ізмаїльський

    морський торгівельний порт”)

    к.е.н. доцент

    Щербак

    Анатолій  

    Васильович

    добре

    21.

    Довбанюк

    Вячеслав

    Васильович

    Обґрунтування проекту розвитку

     ресторанної мережі (на прикладі

    ресторанної мережі „Нота - Бене”)

    викладач

     Шикін

    Андрій

    Володимирович

    добре

    22.

    Дьяченко

    Олеся

    Ігорівна

    Розробка проекту з вдосконалення системи

    управління персоналом на прикладі ТОВ

    к.е.н. доцент

    Колодинський

    Сергій

    Борисович

    задовільно

    23.

    Журавель

    Ігор

    Володимирович

    Техніко – економічне обгрунтування

    беззбиткової діяльності підприємств

    (на прикладі готельного комплексу)

    проф. доцент

    Ковальов

    Анатолій

    Іванович

    задовільно

    24.

    Залевська

    Ірина

    Петрівна

    Організаційна структура управління підприємства

     та шляхи ії удосконалення

    (на прикладі ТОВ „Обрій-МТС-Роздільна”

    ст. викл.

    Допіра

    Ірина

    Анатоліївна

    відмінно

    25.

    Заплітна

    Юлія

    Василівна

    Економічне обгрунтування відкриття власної

     справи (на прикладі салону-ательє)

    к.е.н. доцент

    Сментина

    Наталя

    Валентинівна

    відмінно

    26.

    Запорожан

    Валентин

    Анатолійович

    Економічне обгрунтування проекту

    диверсифікації діяльності сільськогосподарського

    підприємства ТОВ „Юг Агро Сервіс”

    к.е.н. доцент

    Осипова

    Марія

    Михайлівна

    відмінно

    27.

    Заревич

    Романа

    Григоровича

    Економічне обґрунтування створення власного

    бізнесу у сфері фізичної культури та спорту

    к.е.н. доцент

    Сментина

    Наталя

    Валентинівна

    добре

    28.

    Зеленська

    Анастасія

    Русланівна

    Розробка стратегій розвитку підприємства

    (на прикладі „ТТМ – Тепломонтаж”)

    к.е.н. доцент

    Доброва

    Наталія

    Василівна

    відмінно

    29.

    Златіна

    Лілія

    Яківна

    Оцінка інвестиційної привабливості

    підприємства на прикладі ТОВ З П

    „Трансівестсервіс”

    к.е.н. доцент

    Балджи

    Марина

    Дмитрівна

    відмінно

    30.

    Змієнко

    Ганна

    Аркадіївна

    Економічне обґрунтування стратегії розвитку

    підприємства (на прикладі ВКП „ІВІК-ЮГ ” )

    к.е.н.доцент

    Сментина

    Наталя

    Валентинівна

    відмінно

    31.

    Іванов

    Костянтин

    Дмитрович

    Економічне обгрунтування ефективності

    просування товарів ( на прикладі

    підприємства роздрібної торгівлі)

    к.е.н. доцент

    Господинова

    Зінаїда

    Яківна

    задовільно

    32.

    Іваногло

    Дмитро

    Семенович

    Економічне обгрунтування проекту розвитку

    підприємства харчової промисловості

    (на прикладі ТОВ „Масложиркомбінат ”)

    к.е.н. доцент

    Гейко

    Людмила

    Михайлівна

    відмінно

    33.

    Ільїна

    Олександра

    Петрівна

    Управління фінансово-економічними

    ризиками, пов’язані з діяльністю

    підприємства, їх мінімізація в галузі

    виробництва лазерних дисків

    (на прикладі ТОВ „Одисей – диск ”)

    проф. доцент

    Ковальов

    Анатолій

    Іванович

    добре

    34.

    Ільницький

    Гліб

    Іванович

    Економічне обгрунтування проекту

     створення підприємства (на прикладі ресторану)

    к.е.н. доцент

    Доброва

    Наталія

    Василівна

    відмінно

    35.

    Карасовський

    Костянтин Олександрович

    Регіональний розвиток ринку праці

    ( на прикладі Одеського регіону)

    професор

    Уманець

    Тетяна

    Василівна

    відмінно

    36.

    Ковалик

    Олег

    Дмитрівна

    Система оплати плати та шляхи її

    удосконалення на

    ДП „Інтегровані логістичні системи”

    к.е.н. доцент

    Балджи

    Марина

    Дмитрівна

    добре

    37.

    Колеснікова

    Вікторія

    Вікторівна

    Регіональні особливості безробіття

    Арцизького району

    к.е.н. доцент

    Колодинський

    Сергій

    Борисович

    задовільно

    38.

    Король

    Ірини

    Ігорівни

    Діагностика та шляхи запобігання

    банкрутства підприємства

    (на прикладі ВАТ „Одесаобленерго ”)

    к.е.н. доцент

     Гейко

     Людмила

    Михайлівна

    відмінно

    39.

    Котова

    Олександра Володимирівна

    Інноваційна привабливість підприємств

     в забезпеченні підвищення

    їх конкурентоспроможності

    к.е.н. доцент

    Карпов

    Володимир

    Анатолійович

    відмінно

    40.

    Кравченко

    Олександр

    Володимирович

    Економічне обґрунтування створення

    власної справи (на прикладі підприємства

    з виробництва поливних пеліт)

    проф. доцент

    Ковальов

    Анатолій

    Іванович

    добре

    41.

    Кравченко

    Сергій

    Вікторович.

    Економічне обґрунтування проекту

    створення готелю

    к.е.н. доцент

    Щербак

    Анатолій

    Васильович

    задовільно

    42.

    Криворотченко

    Анна

    Леонідівна

    Економічне обгрунтування проекту

    створення власної справи

    к.е.н. доцент

    Колодинський

     Сергій  

    Борисович

    відмінно

    43.

    Кудієнко

    Марина

    Євгенівна

    Заходи підвищення конкурентоспроможності

     підприємства (на прикладі ТОВ „ІСТРІАН”)

    ст. викл.

    Андрейченко

    Андрій

    Вадимович

    задовільно

    44.

    Кузьменко

    Анна

    Володимирівна

    Бізнес-план проекту створенню пункту

    громадського харчування

    викладач

    Сілічева

    Наталя

    Євгенівна

    добре

    45.

    Литвин

    Алла

    Анатоліївна

    Розробка проекту розвитку діяльності

    підприємства

    к.е.н. доцент

    Карпов

    Володимир

    Анатолійович

    відмінно

    46.

    Ліханський

    Віталій

    Володимирович

    Економічне обгрунтування проекту

    створення підприємства (на прикладі

    консалтингової фірми

    к.е.н. доцент

    Доброва

    Наталія

    Василівна

    відмінно

    47.

    Мащенко

    В’ячеслав

    Леонідович

    Економічне обґрунтування стратегії

     розвитку підприємства

    к.е.н. доцент

    Сментина

    Наталя

    Валентинівна

    добре

    48.

    Мельник

    Катерина

    Костянтинівна

    Обгрунтування створення власного бізнесу

    у сфері туризму

    к.е.н доцент

     Франчук

    Ганна

    Григорівна

    відмінно

    49.

    Міроненко

    Дмитро

    Андрійович

    Вдосконалення шляхів ефективного

    управління персоналом торгівельного

     підприємства

    професор

    Уманець

    Тетяна

    Василівна

    задовільно

    50.

    Міхей

    Ганна

    Петрівна

    „Обґрунтування стратегії розвитку

    підприємства (на прикладі

    ВАТ „Бруклін –Київ Порт)”

    викладач

    Шикін

    Андрій

    Володимирович

    відмінно

    51.

    Мостова

    Олександра

    Сергіївна

    Мале підприємство та проблеми

    регулювання його розвитку

    (на прикладі Одеської області )

    к.е.н. доцент

    Доброва

    Наталія

     Василівна

    відмінно

    52.

    Назарченко

    Ганна

    Володимирівна

    Розробка проекту створення підприємства

    сфери митних послуг

    професор

    Уманець

    Тетяна

    Василівна

    добре

    53.

    Неронов

    Олександр

    Сергійович

    Економічне обґрунтування проекту

    створення підприємства з

    обслуговування web - ресурсів

    к.е.н. доцент

    Балджи

    Марина

    Дмитрівна

    відмінно

    54.

    Нестеренко

    Ольги

    Сергіївни

    Перспективи розвитку малого бізнесу в

    регіоні (на прикладі Одеської області)

    к.е.н. доцент

     Гейко

    Людмила

    Михайлівна

    відмінно

    55.

    Ноженко

    Сергій

    В’ячеславович

    „Економічне обгрунтування розширення

    мережі кафе швидкого обслуговування

    (на прикладі ТОВ „Дірах ” )

    к.е.н. доцент

    Господинова

    Зінаїда

    Яківна

    відмінно

    56.

    Оганесян

    Сурен

    Володимирович

    Розробка бізнес плану створення центру

    дитячого розвитку

    к.е.н. доцент

    Щербак

    Анатолій

    Васильович

    задовільно

    57.

    Осмоловський

    Олександр

    Анатолійович

    Економічне обгрунтування відкриття

    власної справи (на прикладі відкриття кав’ярні)

    к.е.н. ст. викл.

    Шикін

    Андрій

    Володимирович

    задовільно

    58.

    Остапук

    Анни

    Миколаївна

    Обгрунтування збалансованості

     ринку праці в адміністративному

    районі (на прикладі Великомихайлівського

    району Одеської області)

    к.е.н. доцент

    Улибіна

    Валентина

     Олексіївна

    відмінно

    59.

    Павлова

    Тетяна

    Сергіївна

    Розробка бізнес-плану будівництва

    сільськогосподарської ферми

    ТОВ „Малахіт ”

    к.е.н. доцент

    Карпов

    Володимир

    Анатолійович

    добре

    60.

    Павлюк

    Ірина

    Олегівна

    Обгрунтування заходів з підвищення

    прибутковості підприємницької діяльності

    ФОП „Павлюк О.Л. ”

    викладач

     Сілічева

    Наталя

    Євгенівна

    задовільно

    61.

    Пакіна

    Альона

    Володимирівна

    Розробка проекту створення підприємства

    у сфери приватних дитячих садків

    професор

    Уманець

    Тетяна

    Василівна

    відмінно

    62.

    Партолаха

    Олександр

    Вікторович

    Заходи підвищення конкурентоспроможності

    підприємства ( на прикладі ПП

    „Ткаченко О.В.” )

    к.е.н. доцент

    Балджи

     Марина

    Дмитрівна

    добре

    63.

    Патлатой

    Олександр

    Євгенович

    „Управління інноваційними проектами

    (на прикладі підприємства зв’язку

    ТОВ „Одеський

    к.е.н. доцент

    Колодинський

    Сергій

    Борисович

    відмінно

    64.

    Пінчук

    Олексій

    Анатолійович

    Розробка програм соціально-економічного

     розвитку регіону (на прикладі Одеської області)

    к.е.н. доцент

    Осипова

     Марія

    Милйлівна

    відмінно

    65.

    Пітик

    Тетяна

    Василівна

    Методи оцінки та мінімізації кредитного

     розвитку комерційного банку

    (на прикладі ПАТ КБ ПриватБанк )

    ст. викл.

     Допіра

     Ірина

    Анатоліївна

    добре

    66.

    Пономарьов

    Владислав

    Ігорович

    Обґрунтування проекту створення

     оздоровчого комплексу В місті

    Бендери, Придністровської

    Молдавської республіки

    к.е.н. доцент

    Франчук

    Ганна

    Григорівна

    добре

    67.

    Постол

    Наталія

    Василівни

    Конюктурні дослідження ринку зерна в Україні

    к.е.н. доцент

     Балджи

    Марина

    Дмитрівна

    добре

    68.

    Приймак

    Ольга

    Миколаївна

    „Методи оцінювання фінансового стану

    підприємства (на прикладі ВАТ „Балтське ХПП”)”

    к.е.н. професор

    Ковальов

    Анатолій

    Іванович

    добре

    69.

    Прібитков

    Михайло

    Ігорович

    Шляхи поліпшення стану зайнятості

    населення ( на прикладі Одеського регіону )

    к.е.н. доцент

     Доброва

    Наталія

    Василівна

    відмінно

    70.

    Раковецкая

    Оксана

    Любомирівна

    Економічне обгрунтування створення

    підприємства пакувального виробництва

    к.е.н. доцент

    Господинова

    Зінаїда

    Яківна

    добре

    71.

    Рубченко

    Олег

    Васильович

    Економічне обгрунтування проекту

    створення фермерського господарства

    к.е.н. доцент

    Гейко

    Людмила

    Михайлівна

    відмінно

    72.

    Руда

    Валентина

    Валентинівна

    „Методи оцінки фінансового стану банківської

    установи (на прикладі ПАТ КБ „Приватбанк”

    к.е.н. доцент

     Осипова

    Марія

    Михайлівна

    відмінно

    73.

    Саламаха

    Богдан

    Вікторович

    Особливості формування і регулювання

    регіонального ринку праці (на прикладі

    Саратського району)

    ст. викл.

    Андрейченко

     Андрій

    Вадимович

    задовільно

    74.

    Сердюкова

    Катерина

    Олександрівна

    Розробка стратегії розвитку підприємства

    на прикладі Одеського заводу будівельно-

    обробних машин

    к.е.н. доцент

    Сментина

    Наталя

    Валентинівна

    відмінно

    75.

    Синявська

    Карина

    Олегівна

    Організаційно-економічне обґрунтування

    створення салону краси „Долорес”

    к.е.н. доцент

    Балджи

     Марина

     Дмитрівна

    відмінно

    76.

    Сірякова

    Тетяна

    Дмитрівна

    Ефективність використання бюджетних

    коштів в сфері соціального захисту населення

    .к.е.н доцент

    Франчук

    Ганна

    Григорівна

    відмінно

    77.

    Стадніков

    Юрій

    Вікторович

    Економічне обгрунтування проекту

    створення підприємства (на прикладі

    ТОВ „Вертикаль”)

    к.е.н. доцент

    Доброва

    Наталія

     Василівна

    добре

    78.

    Стріженюк

    Ігор

    Юрійович

    Обгрунтування стратегічних

    напрямків розвитку підприємства

     будівельного комплексу

    з умовах кризи (на прикладі „Інтобуд” )

    к.е.н. доцент

     Господинова

    Зінаїда

    Яківна

    добре

    79.

    Тімченко

    Марина

    Олександрівна

    Підвищення ефективності державної

    підтримки малого підприємництва

    к.е.н. доцент

    Гейко

    Людмила

    Михайлівна

    добре

    80.

    Удовиченко

    Христина

    Олегівна

    Економічне обгрунтування відкриття

    власної справи (на прикладі нотаріальної

     контори)

    к.е.н. доц.

    Сментина

    Наталія

     Валентинівна

    відмінно

    81.

    Урсул

    Наталія

    Володимирівна

    Обгрунтування методів мотивації праці

    (на прикладі ДП „Укрзалізниця ”

    ВСП „Станція Котовськ ”)

    к.е.н. доц.

     Доброва

    Наталія

    Василівна

    відмінно

    82.

    Фіалковська

    Анастасія

    Андріївна

    Обгрунтування необхідності та шляхів

    реструктуризації промислового

     підприємства (на прикладі ЗАТ

    „ОДЕСАВИНПРОМ”)

    проф. доцент

    Ковальов

    Анатолій

    Іванович

    відмінно

    83.

    Фоменко

    Анна

    Володимирівна

    Обгрунтування методів фінансово-

    економічного оздоровлення підприємства

    (на прикладі СК „Миколаївка”

    Б-Дністровського району)”

    к.е.н. доцент

     Осипова

    Марія

    Михайлівна

    відмінно

    84.

    Халабуда

    Анатолій

    Олексійович

    Обгрунтування створення власного

     бізнесу в сфері фізкультури та спорту

    .к.е.н доцент

     Франчук

    Ганна

    Григорівна

    добре

    85.

    Хуштюк

    Інни

    Іванівни

    Економічний аналіз обґрунтування

     пропозицій щодо удосконалення

    господарської діяльності

    (на прикладі ПРАТ „Одеський

    консервний завод ” )

    к.е.н. доцент

     Колодинський

    Сергій

    Борисович

    задовільно

    86.

    Чернова

    Дарія

    Володимирівна

    Економічне обгрунтування проекту

     диверсифікації виробництва на

    ВАТ Одеський Кабельний

    завод „Одескабель”

    ст. викл.

    Каражия

    Едуард

    Андрійович

    відмінно

    87.

    Шестакова

    Ірина

    Андріївна

    Розробка проекту створення

    підприємства у туристичній сфері

    професор

    Уманець

     Тетяна

    Василівна

    задовільно

    88.

    Шишман

    Наталі

    Іванівни

    Обгрунтування антикризової

    стратегії підприємства

    викладач

    Сілічева

    Наталя

    Євгенівна

    задовільно

    89.

    Шляхтина

    Олени

    В’ячеславівна

    Обгрунтування проекту створення

    бізнес –інкубатора

    к.е.н. доцент

    Щербак

    Анатолій

    Васильович

    добре

    90.

    Шматоваленко

    Катерина

    Сергіївна

    Економічне обґрунтування проекту

    збільшення обсягу виробництва та

    реалізації продукції

    (на прикладі пивоварні ТМ „Одеська

    приватна пивоварня ”)

    ст. викл.

    Каражия

    Едуард

    Андрійович

    відмінно

    91.

    Юрковська

    Алла

    Борисівна

    Аналіз фінансового стану ЗАТ „ПМК № 14 ”

    та шляхи його поліпшення

    викладач

    Сілічева

    Наталя

    Євгенівна

    задовільно

    92.

    Юрченко

    Броніслав

    Вікторович

    Вплив інвестицій на економічний

    (на прикладі Одещини)

    професор

    Уманець

    Тетяна

    Василівна

    задовільно

    93.

    Ягодкін

    Ілля

    Андрійович

    Форми кредитування малого

    бізнесу в Одеському регіоні

    ст. викл.

    Андрейченко

    Андрій

    Вадимович

    добре

     

   • Спец. Економіка підприємства, програми - Економіка та стратегія розвитку підприємства, Економіка підприємства
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста

    зі спеціальності 8. 050107 «Економіка підприємства»

    за програмою «Економіка та стратегія розвитку підприємства», «Економіка підприємства»

    Кафедра «Економіки підприємства»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Брошеванова

    Юлія

    Сергіївна

    Комплексна оцінка резервів підвищення

    прибутку підприємства

    (на прикладі ТОВ «МТА Сервіс ЛТД»)

    к.е.н. доцент

    Дегтярьова

    О.О.

    добре

    2.

    Вербовецький

    Олег

    Володимирович

    Чинники і шляхи росту прибутку

     підприємства (на прикладі

     ТОВ «Телекартприлад»)

    доцент

    Никифоренко

    А.Т.

    добре

    3.

    Коноваленко

    Євгенія

    Вікторівна

    Шляхи зниження собівартості

     продукції підприємства (на прикладі ТОВ «Телекартприлад»)

    доцент

    Никифоренко

    А.Т.

    відмінно

    4.

    Лапін

    Станіслав

    Сергійович

    Фактори і шляхи підвищення

     продуктивності праці на підприємстві

    (на прикладі ВАТ «Одескабель»)

    к.е.н. доцент

    Літвінов

    О.С.

    добре

    5.

    Малишева

    Руслана

    Вадимівна

    Шляхи зниження собівартості

    продукції підприємства

    (на прикладі ВАТ «Одескабель»)

    к.е.н. доцент

     Вігуржинська

     С.Ю.

    відмінно

    6.

    Монастирський

    Богдан

    Володимирович

    Шляхи і резерви підвищення

     ефективності використання

    виробничої потужності підприємства

    (на прикладі ТОВ «Телекартприлад»)

    к.е.н. доцент

    Дегтярьова

    О.О.

    добре

    7.

    Петренко

    Ніна

    Євгенівна

    Шляхи зниження собівартості продукції

    підприємства за рахунок

     підвищення ефективності використання

    матеріально-сировинних ресурсів

    (на прикладі ТОВ «Ветінструмент»)

    к.е.н. доцент

    Літвінов

    О.С.

    відмінно

    8.

    Пислар

    Олександра

    Юріївна

    Резерви і шляхи підвищення

    ефективності використання

     оборотних фондів підприємства

    (на прикладі ТОВ «Телекартприлад»)

    к.е.н. викл.

     Клішейко

    А.В.

    відмінно

    9.

    Пудичева

    Галина

    Олександрівна

    Підвищення ефективності роботи

    підприємтсва за рахунок

    оптимізації виробничої програми

    випуску продукції

    (на прикладі ВАТ «Одескабель»)

    д.е.н. професор

    Янковой

    О.Г.

    відмінно

    10.

    Слюсар

    Катерина

    Валеріївна

    Планування прибутку на підприємстві

    та його удосконалення

    (на прикладі ВАТ «Одескабель»)

    к.е.н. доцент

    Вігуржинська

    С.Ю.

    Добре

    11.

    Чежегова

    Юлія

    Юріївна

    Резерви і шляхи підвищення

    ефективності використання виробничої

    потужності підприємства

    (на прикладі ВАТ «Експериментальний

    завод ячеїстих бетонів та виробів»)

    к.е.н. доцент

     Вігуржинська

    С.Ю.

    відмінно

    12.

    Чеховський

    Віталій

    Володимирович

    Шляхи підвищення ефективності

    діяльності підприємства

    (на прикладі ТОВ «Телекартприлад»)

    к.е.н. доцент

    Семенова

     В.Г.

    добре

    13.

    Алфименкова

    Олена

    Ігорівна

    Стратегія підвищення

    конкурентоспроможності підприємства

    (на прикладі ПАТ ВО «Одеський

    консервний завод»

    к.е.н. доцент

    Танасюк

    І.М.

    Відмінно

    14.

    Банах

    Дмитро

    Олександрович

    Чинники і шляхи підвищення

    конкурентоздатності продукції підприємства

    (на прикладі ЗАТ «АВС Кемікалз Індастри»)

    к.е.н. доцент

    Гамма

    Т.М..

    Відмінно

    15.

    Вегерчук

    Максим

    Сергійович

    Шляхи та резерви зниження

    собівартостіпродукції за рахунок

    підвищення ефективності використання

    матеріально-сировинних ресурсів на

    підприємстві (на прикладі ЗАТ «АВС

    Кемікалз Індастри»)

    к.е.н. доцент

    Літвінов

    О.С.

    Добре

    16

    Горелков

    Юрій

    Вікторович

    Резерви та шляхи підвищення прибутку

    підприємства (на прикладі ПП «Олімпус»)

    к.е.н. доцент

     Танасюк

    І.М.

    добре

    17.

    Гущін

    Денис

    Олександрович

    Резерви і шляхи підвищення ефективності

    використання оборотних фондів

    підприємства (на прикладі ЗАТ

    «АВС Кемікалз Індастри»)

    к.е.н. викл.

    Пятаєва

    О.В.

    добре

    18.

    Ключникова

    Олена

    Геннадіївна

    Резерви і шляхи підвищення прибутку

    підприємства (на прикладі ЗАТ «АВС Кемікалз Індастри»)

    к.е.н. доцент

    Семенова

    К.Д.

    відмінно

    19.

    Ляшко

    Надія

    Олександрівна

    Шляхи зниження собівартості продукції

    підприємства (на прикладі ПАТ ВО

    «Одеський консервний завод»)

    к.е.н. доцент

     Гамма

    Т.М.

    відмінно

    20.

    Роєнко

    Олег

    Анатолійович

    Стан і шляхи підвищення ефективності

    використання основних виробничих фондів підприємства (на прикладі ЗАТ «АВС Кемікалз Індастри»)

    к.е.н. доцент

    Шумілова

    А.С.

    добре

    21

    Фурса

    Антон

    Юрійович

    Фактори і резерви зростання прибутку

    підприємства (на прикладі ПАТ ВО «Одеський консервний завод»)

    к.е.н. викл.

    Кошельок

    Г.В.

    задовільно

    22.

    Циганенко

    Тетяна

    Миколаївна

    Резерви і шляхи підвищення ефективності

    використання основних виробничих фондів підприємства (на прикладі ТОВ «Істок»)

    к.е.н. доцент

    Семенова

     К.Д.

    відмінно

    23.

    Алексєєва

    Валентина

    Петрівна

    Оцінка ефективності господарської

    діяльності підприємств та обґрунтування

     напрямків її підвищення (на прикладі ТОВ

    «Кіслородмаш»)

    к.е.н. доцент

    Сабадирьова

    А.Л.

    задовільно

    24.

    Будакова

    Вікторія

    Володимирівна

    Фактори і шляхи покращення

    використання персоналу підприємства

    (на прикладі ТОВ «Ольга»)

    д.е.н. професор

    Осипов

    В.І.

    добре

    25.

    Венедиктов

    Віталій

    Сергійович

    Основні напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (на прикладі ТОВ «Цемент»)

    к.е.н. викл.

    Кошельок

    Г.В.

    добре

    26.

    Горбенко

    Олександр

     Степанович

    Шляхи підвищення прибутку

    підприємства (на прикладі ТОВ «Цемент»)

    к.е.н. доцент

    Семенова

     В.Г.

    добре

    27.

    Змєєва-Фезлер

    Інна

    Ігорівна

    Проблеми підвищення продуктивності

     праці на підприємстві

     (на прикладі Великодолинського

    заводу залізобетоних конструкцій)

    д.е.н. професор

    Осипов

    В.І.

    відмінно

    28.

    Ли Нин

    Комплексна оцінка резервів підвищення

    прибутку підприємства

    к.е.н. викл.

    Гура

    О.Л.

    задовільно

    29.

    Ли Чже

    Резерви підвищення рентабельності

    продукції підприємства

    к.е.н. викл.

    Гура

    О.Л.

    задовільно

    30.

    Мухетеер

    Куербань

    Шляхи підвищення прибутку підприємства

    к.е.н. доцент

     Сабадирьова

    А.Л.

    задовільно

    31.

    Палій

    Катерина

    Юріївна

    Удосконалення управління витратами на

    підприємстві (на прикладі ТОВ «Кіслородмаш»)

    к.е.н. доцент

    Шумілова

    А.С.

    добре

    32.

    Трегубенко

    Катерина

    Юріївна

    Прибуток підприємства та основні

     напрями його підвищення

    (на прикладі Великодолинського

    заводу залізобетоних конструкцій)

    д.е.н. професор

     Осипов

     В.І.

    добре

    33.

    Філоненко

    Євгеній

    Юрійович

    Єфективність використання основних

    виробничих потужностей і шляхи її

    підвищення на підприємстві

    (на прикладі ВАТ «Пресмаш»)

    д.е.н. професор

    Осипов

    В.І.

    добре

    34.

    Ярмольчук

    Наталя

    Іванівна

    Планування прибутку на підприємстві

    та його удосконалення

     (на прикладі МТП «Южний»)

    д.е.н. професор

    Янковий

    О.Г.

    відмінно

     

   • Спец. Економічна кібернетика
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

    зі спеціальності 8. 03050201 «Економічна кібернетика»

    за програмою «Економіко-математичне моделювання»

    Кафедра «Економічної кібернетики»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Аланія

    В.Ю.

    Розробка та моделювання представницької

    діяльності компанії “Дилінговий центр

    OFF-CLUB” в мережі Інтернет

    доцент

     Меджибовська

     Н.С.

    задовільно

    2.

    Бек

    А.В.

    Вивчення попиту на основі агентного

    моделювання поведінки споживачів

    доцент

    Чайковська

     М.П.

    відмінно

    3.

    Вєлкова

     В.В.

    Багатоагентні методи моделювання

    соціальної поведінки робітників

    професор

    Якуб

     Є.С.

    відмінно

    4.

    Глухий

    В.П.

    Моделювання структури капіталу фірми

    в середовищі “iThink

    доцент

    Степаненко

    О.А.

    добре

    5.

    Кутас

     І.В.

    Моделювання та комплексний  аналіз

    програмних засобів Інтернет- трейдингу

    к.е.н.

    Сініцина

    Т.А.

    добре

    6.

    Литвинюк

    О.В.

    Моделювання кредитних ризиків

    банківських установ

    доцент

    Гострик

    О.М.

    відмінно

    7.

    Мірошниченко

    Н.С.

    Моделювання депозитної

    політики банку

    доцент

    Чайковська

    М.П.

    добре

    8.

    Постолатій

    М.О.

    Моделювання товарно- ринкової

    стратегії фірми

    доцент

    Степаненко

     О.

    добре

    9.

    Рейзвіх

    А.М.

    Моделювання поведінки агентів на

    ринку страхових послуг

    професор

    Якуб

    Є.С.

    відмінно

    10.

    Ярош

    І.Я.

    Нейросітьове моделювання попиту

     та пропозиції у агентному моделюванні

    професор

    Мазур

    В.О.

    відмінно

     

   • Спец. Економічна теорія
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

    зі спеціальності «Економічна теорія»

    за програмою «Макроекономічна політика»

    Кафедра «Економічна теорія»

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Авдоніна

    Ольга

    Сергіївна

    Роль держави у розвитку економіки

    професор

     Уперенко

    М.О.

    відмінно

    2.

    Аврашко

    Вікторія

    Олександрівна

    Особливость формування земельної

    ренти в умовах  транзитивної

     економіки

    к.е.н. доцент

     Несенкот

    П.П.

    відмінно

    3.

    Бондар (Лопухова) Вікторія

    Анатоліївна

    Теорія прибутку та ії розвиток в

    економічній науці

    Доц. Мужайло В.П.

    добре

    4.

    Брітан

    Ірина

    Олександрівна

    Грошово –кредитна  політика в

     умовах системної кризи.

    к.е.н. доцент

    Ластовенко

    М.Г.

    добре

    5.

    Вознюк

    Ольга

    Олександрівна

    Економічна координація

    к.е.н. доцент

     Романенков

    І.Д.

    відмінно

    6.

    Гросіцька

    Олена

    Сергіївна

    Відтворення та накопичення основного

    капіталу в трансформаційнії економіці

    к.е.н. доцент

     Яценко

    Віктор

    Петрович.

    відмінно

    7.

    Лисенко

    Світлана

    Сергіївна

    Венчурний капітал та можливості його

    формування у трансформаційній

    економіці України

    к.е.н. доцент

    Жданова

    Л.Л.

    відмінно

    8.

    Ломачук

    Ірина

    Павлівна

    Зміст відносин в транформаційній

    економіці України

    к.е.н. доцент

    Бакланова

    Олена

    Григорівна

    відмінно

    9.

    Магац

    Наталія

    Володимирівна

    Еволюція акціонерного капіталу в

    перехідній економіці України

    к.е.н. доцент

     Гринчук

    Володимир

     Григоривич

    відмінно

    10.

    Олексійчук

    Інна

    Юріївна

    Джерела і основні риси сучасного

     неоінституціоналізму

    д.е.н. професор

    Матвєєв

    С.О.

    відмінно

    11.

    Розум

    Денис

    Олегович

    Глобалізація ії сутність та протиріччя

    к.е.н. доцент

     Матвеенко

     Вячеслав

     Констянтинович

    добре

    12.

    Рубан

    Ольга

    Едуардівна

    Специфіка конкуренції на ринку

    високотехнологічних товарів

    к.е.н. доцент

    Яценуко

    Віктор

    Петрович

    відмінно

    13.

    Середницька

    Наталія

    Володимирівна

    Світова фінансова криза та ії вплив

    на економіку Україїни

    к.е.н. доцент

    Старикова

    Тетяна

    Степанівна

    відмінно

    14.

    Шумілова

    Наталія

    Сергіївна

    Економічні основи утопічного

    і сучасного соціалізму

    к.е.н. доцент

     Чередниченко

     Галина

    Анатоліївна

    відмінно

     

   • Спец. Експертиза товарів та послуг (за грудень)
    

    Перелік дипломних робіт

     

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з експертизи товарів та послуг

    зі спеціальності 7.050303 «Експертиза товарів та послуг»

    за програмою «Експертиза товарів та послуг»

    Кафедра експертизи товарів та послуг

     

    п/п

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Агєєва

    Ельвіра

    Сергіївна

    Товарознавча експертиза якості чоловічих костюмів і оцінка їх конкурентоспроможності (за матеріалами „Хамельтон” м. Одеса)

    Мадані М.М.

    добре

    2.

    Ананьєва

    Наталя

    Василівна

    Аналіз споживчих властивостей харчових концентратів других обідніх страв та їх санітарно-гігієнічна експертиза (за матеріалами ПАТ „Єнні Фудз”)

    Кунділовська Т.А.

    добре

    3.

    Васильєва

    Катерина

    Михайлівна

    Експертиза побутових холодильників та захист прав споживачів при їх експлуатації

    Захарчук В.Г.

    відмінно

    4.

    Гакман

    Світлана

    Олексіївна

    Підходи щодо експертизи послуг житлово-комунального сервісу

    Ткаченко Л.А.

    відмінно

    5.

    Гривнак

    Наталія

    Михайлівна

    Оцінка якості надання послуг міським електричним транспортом

    Ткаченко Л.А.

    відмінно

    6.

    Гуня

    Вікторія

    Олександрівна

    Товарознавча експертиза якості молочних консервів для дитячого харчування вітчизняного та зарубіжного виробництва і оцінка їх конкурентоспроможності (а матеріалами ДП „Маркет Плаза „Фуршет”)

    Мадані М.М.

    добре

    7.

    Данилова

    Ганна

    Дмитрівна

    Порівняльна товарознавча експертиза якості біо-кефірів і оцінка їх конкурентоспроможності (за матеріалами ДП „Маркет Плаза „Фуршет”)

    Мадані М.М.

    добре

    8.

    Жуган

    Антоніна

    Вікторівна

    Товарознавча експертиза якості меблів (за матеріалами ФОП Ткаченко О.О. м. Одеса)

    Мадані М.М.

    добре

    9.

    Кутафін

    Роман

    Олександович

    Порівняльна характеристика асортименту та виявлення споживчих переваг щодо технічних параметрів холодильників

    Захарчук В.Г.

    відмінно

    10.

    Кучеренко

    Марія

    Володимирівна

    Товарознавча та санітарно-гігієнічна експертиза рибних консервів

    Кунділовська Т.А.

    добре

    11.

    Лашина

    Олена

    Сергіївна

    Експертиза ювелірних виробів із золота та захист прав споживачів при їх використанні

    Захарчук В.Г.

    відмінно

    12.

    Лісняк

    Алевтина

    Сергіївна

    Експертиза комп’ютерних послуг

    Захарчук В.Г.

    відмінно

    13.

    Мазуренко

    Ірина

    Миколаївна

    Експертна оцінка споживчих властивостей халви ТМ „Господарочка” (за матеріалами Одеської регіональної торгово-промислової палати)

    Кунділовська Т.А.

    відмінно

    14.

    Настасюк

    Марина

    Вікторівна

    Аналіз товарного асортименту та експертиза якості харчових концентратів солодких страв (за матеріалами ПАТ „Єнні Фудз”)

    Кунділовська Т.А.

    добре

    15.

    Очинська

    Христина

    Юріївна

    Оптимізація методів визначення фальсифікації горілок

    Омаров В.О.

    добре

    16.

    Павлішак

    Інга

    Григорівна

    Дослідження асортименту і товарознавча оцінка пряних сумішей ТМ „Тетя Соня” (за матеріалами ПАО „Єнні Фудз”)

    Кунділовська Т.А.

    добре

    17.

    Рагаускайте Олександра

    Сергіївна

    Оцінювання якості надання перукарських послуг

    Ткаченко Л.А.

    добре

    18.

    Романюк

    Ольга

    Миколаївна

    Правила і прядок проведення товарознавчої експертизи тропічних олій (за матеріалами Одеської регіональної торгово-промислової палати

    Кунділовська Т.А.

    відмінно

    19.

    Руденко

    Наталія Олександрівна

    Метод ближньої інфрачервоної спектроскопії – як метод товарознавчої оцінки та експертизи якості зерна пшениці

    Омаров В.О.

    відмінно

    20.

    Тищенко

    Вероніка

     Анатоліївна

    Експертиза мінеральних вод України

    Кулі ніч О.А.

    задовільно

    21.

    Триколіч

    Інна

    Анатоліївна

    Товарознавча характеристика та оцінка якості тихих вин на ринку України

    Те нюх К.М.

    добре

    22.

    Удовіца

    Яна

    Анатоліївна

    Визначення фальсифікації олії соняшникової

    Омаров В.О.

    задовільно

    23.

    Чеховська

    Інна

    Валеріївна

    Експертиза технічного стану легкових автомобілів за матеріалами Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру

    Мадані М.М.

    відмінно

    24.

    Шпендицька

    Олена

    Іванівна

    Розробка методології проведення експертизи насіння ріпаку для промислової переробки

    Мадані М.М.

    відмінно

    25.

    Щербина

    Артем

    Вікторович

    Методи визначення фальсифікації копчених лососевих риб

    Омаров В.О.

    відмінно

    26.

    Щербина

    Марина Олександрівна

    Порівняльна характеристика асортименту, конкурентоспроможності телевізорів та організація їх продажу

    Кулі ніч О.А.

    добре

    27.

    Ясинська

    Олександра

    Сергіївна

    Товарознавча експертиза якості та організація оптового продажу столових коренеплодів (за матеріалами ТОВ „Одеська плодоовочев база „Люкс”)

    Мадані М.М.

    відмінно

     

   • Спец. Маркетинг
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності «Маркетинг»

    за програмою «Маркетинговий менеджмент»

    кафедра Маркетинг

     

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Андронова

    Марія

    Олександрівна

    Товарна політика торгово посередницького

    підприємства «УкрімпортKV» на ринку

    алкогольної продукції

    к.е.н. ст. викладач

    Жарська

    І.О

    добре

    2.

    Арабаджи

    Олеся

    Григорівна

    Комунікативна політика підприємства

    «Технопарк Хемо - Поль»

    (на прикладі ДП «Фірла Леда»)

    к.е.н. ст. викладач

    Жарська

    І.О.

    добре

    3.

    Бондаренко

    Олександр

    Михайлович

    Маркетинг торгово-посередницьког

    підприємства «Конте Україна»

    на ринку споживчих товарів

    непродовольчого призначення

    к.е.н. доцент

    Чукурна

    О.П

    задовільно

    4.

    Вертюх

    Тетяна

    Генадіївна

    Управління маркетингом в ПАТ «АБ Південний»

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А.

    добре

    5.

    Голдаєва

    Олеся

    Вікторівна

    Управління маркетингом підприємства

    «Техно - Поль» (на прикладі ДП «Фірма Леда»)

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А.

    добре

    6.

    Гребнєва

    Наталя

    Анатолівна

    Управління маркетингом комерційного

     підприємства «Бершка Україна» на ринку

    текстильних виробів.

    к.е.н. ст. викладач

    Жарська

    І.О.

    відмінно

    7.

    Єналієва

    Лілія

    Дмитрівна

    Маркетинг рекламної агенції «САБЛЯ»

    к.е.н. доцент

    Литовченко

     І.Л.

    відмінно

    8.

    Жмурко

    Наталія

    Андріївна

    Управління маркетингом публічного

    акціонерного товариства «Марфін Банк»

    д.е.н профессор

    Окландер

     М.А.

    відмінно

    9.

    Запісний

    Ігор

    Олександрович

    Товарна політика виробничого

    підприємства «ІНТЕРПЛАСТ»

    к.е.н. доцент

    Новошинська

    Л.В.

    задовільно

    10.

    Ісаєва

    Олена

    Юріївна

    Управління закупівельною діяльністю

    підприємства «Технопарк Хемо - Поль»

    (на прикладі ДП «Фірла Леда»)

    к.е.н.

    Оснач

     О.Ф.

    добре

    11.

    Калюжна

    Лілія

    Олександрівна

    Маркетинг СПД «Кібенко Віталій Анатолійович»

     торгово посередницького підприємства

    «техносервіс» на ринку побутового обладнання.

    к.е.н. ст.викладач

    Жарська

    І.О.

    відмінно

    12.

    Карамаврова

    Віталія

    Федорівна

    Управління маркетингом підприємства

    «Іллічівський морський торгівельний порт»

    к.е.н.

    Жарська

    І.О

    задовільно

    13.

    Карпова

    Марія

    Олексіївна

    Товарна політика типографії «АПРЕЛЬ»

    на ринку  печатної продукції

    к.е.н. доцент

    Чукурна

    О.П

    добре

    14.

    Кісєль

    Олена

    Олександрівна

    Управління маркетингом торгово-посередницького підприємства «АЛІМПУС-СПА» наринку

     санітарно технічної продукції

    к.е.н. доцент

    Чукурна

    О.П

    добре

    15.

    Кулікаєва

    Галина

    Сергіївна

    Управління маркетингом підприємства

    «Лукойл – Одеський НПЗ» на ринку нафтопродуктів

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

    відмінно

    16.

    Курейкіна

    Христина

    Олександрівна

    Управління маркетингом підприємства не

    виробничої сфери фітнес – клуб «АЛЕКОР»

    к.е.н.

    Оснач

    О.Ф.

    відмінно

    17.

    Ларіна

    Тетяна

    Валерівна

    Маркетинг послуг підприємства

    «ДЕЛІКАТНИЄ АНТОШКИ» на ринку

    розважальних послуг

    к.е.н.

    Жарська

     І.О.

    добре

    18.

    Лу

    Бань

    Маркетингова товарна політика підприємства

    роздрібної торгівлі «Дружба ЛТД»

    на споживчому ринку

    д.е.н професор

    Окландер

    М.А.

    задовільно

    19.

    Лупінова

    Дар’я

    Олегівна

    Організація маркетингової діяльності

    підприємства «Технопарк Хемо - Поль»

    (на прикладі ДП «Фірла Леда»)

    к.е.н.

    Оснач

     О.Ф.

    добре

        20.

    Луцишина

    Ольга

    Валерівна

    Управління маркетингом промислового

    підприємства «Кислородмаш» на ринку

    машин та обладнання

    к.е.н.

    Новашинська

    Л.В.

    відмінно

    21.

    Лю

    Тайюе

    Управління маркетингом підприємства

     роздрібної торгівлі «Дружба ЛТД» на

    споживчому ринку

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А.

    задовільно

    22.

    Мавров

    Станіслав

    Дмитрович

    Управління маркетингом комерційного

    підприємства «Контраст» на ринку

     комп’ютерного обладнання.

    к.е.н. доцент

    Беспалов

    В.М.

    добре

    23.

    Маляр

    Андрій

    Васильович

    Маркетингова стратегія підприємства «Техно - Поль»

     (на прикладі ДП «Фірма Леда»)

    к.е.н.

    Беспалов

    В.М.

    добре

    24.

    Маркєєва

    Поліна

    Євгенівна

    Маркетингова товарна політика підприємства

    «Техно - Поль» (на прикладі ДП «Фірма Леда»)

    к.е.н.

    Кірносова

    М.В.

    добре

    25.

    Мілюкова

    Дар’я

    Іванівна

    Управління маркетингом суднобудівного

    підприємства «Дунайсудноремонт»

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

    О.І

    відмінно

    26.

    Мінін

    Андрій

    Олександрович

    Логістика комунального підприємства

    «Міськзелентрест»

    к.е.н. доцент

    Хромов

    О.П.

    задовільно

    27.

    Пахалюк

    Алла

    Володимирівна

    Маркетинг підприємства «Іоніо Мері тайм »

     на ринку крюінових послуг

    к.е.н. ст. викладач

    Жарська

    І.О.

    відмінно

    28.

    Прищепа

    Яна

    Олександрівна

    Управління маркетингом підприємства

    «Дюк -Трейдінг» на ринку транспортно-експедиційних

    послуг

    к.е.н. доцент

    Чукурна

    О.П

    добре

    29.

    Продіус

    Олексій

    Сергійович

    Маркетингова збутова політика промислового

    підприємства «Евест»

    к.е.н. ст. викладач

    Кірносова

    М.В.

    задовільно

    30.

    Руденко

    Катерина

    Ігорівна

    Цінова політика в системі маркетингу підприємства

    легкої промисловості «KRIZA»

    к.е.н. доцент

    Беспалов

    В.М.

    добре

    31.

    Савранська

    Тетяна

    Миколаївна

    Управління рекламною діяльністю підприємства

    «Техно - Поль» (на прикладі ДП «Фірма Леда»)

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А.

    добре

      32.

    Саркісян

    Саркіс

    Петросович

    Маркетинг послуг підприємства невиробничої

    сфери «ВІКТОРІЯ» на ринку спортивно

    оздоровчих послуг

    к.е.н. доцент

    Чукурна

    О.П

    добре

    33.

    Севастьянов

    Микола

    Валерійович

    Управління маркетингу філії банку

    «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

    к.е.н. доцент

    Хромов

    О.П.

    добре

    34.

    Секретарюк

    Олександра

    Тимофіївна

    Транспортна логістика підприємства «SIMTEX»

    к.е.н. доцент

    Новошинська

    Л.В.

    задовільно

    35.

    Ситнікова

    Катерина

    Володимирівна

    Маркетинг гімнастичного клубу «ІСТОК»

    на ринку спортивно оздоровчих послуг.

    к.е.н.

    Кірносова

    М.В.

    відмінно

    36.

    Стратулат

    Ганна

    Володимирівна

    Управління маркетингом підприємства

    «Морський торгівельний порт Южний»

    к.е.н.

    Жарська

    І.О.

    відмінно

    37.

    Суй

    Юнцзянь

    Управління виробничими запасами

    підприємства «Технопарк Хемо - Поль»

    (на прикладі ДП «Фірла Леда»)

    д.е.н. професор

    Окландер

     М.А.

    задовільно

    38.

    Сунь

    Юлей

    Маркетингова збутова політика

    підприємства роздрібної торгівлі

    «Дружба ЛТД» на споживчому ринку

    д.е.н професор

    Окландер

    М.А.

    задовільно

    39.

    Ткачов

    Олексій

    Олексійович

    Управління маркетингом комерційного

    підприємства «МЧК - Плюс» на ринку

    споживчих товарів

    д.е.н. професор

    Окландер

    М.А

    задовільно

    40.

    Чебан

    Дар’я

    Аркадіївна

    Маркетинг торгово-посередницького

    підприємства «Авто Європа» на

    автомобільному ринку

    к.е.н. доцент

    Чукурна

    О.П

    добре

    41.

    Чебан

    Лілія

    Леонідівна

    Управління маркетингом підприємства

    ТОВ «Візуальні комунікації України» на

    ринку рекламних послуг

    к.е.н.

    Кірносова

    М.В.

    задовільно

    42.

    Чурілов

    Олексій

    Ігорович

    Управління маркетингом студії web-дизайну

     «Шері» в інтернет економіки

    к.е.н. доцент

    Чукурна

    О.П

    відмінно

    43.

    Шаргородська

    Світлана

    Василівна

    Маркетингове дослідження підприємства

    будівельної галузі «Аква спецстрой»

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

    О.І

    відмінно

    44.

    Язвинський

    Євген

    Євгенович

    Маркетингові дослідження  в діяльності

    підприємства приладобудування

     «Телекарт  - Прилад»

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

    О.І

    добре

    45.

    Яровенко

    Вікторія

    Вікторівна

    Маркетингові дослідження в діяльності

    підприємства нафтопереробної галузі

    «Лукойл – Одеський НПЗ»

    к.е.н. доцент

    Яшкіна

    О.І

    відмінно

    46.

    Яцина

    Вадим

    Сергійович

    Маркетингова стратегія комерційного

    підприємства «Автомобільний Дім»

    к.е.н. доцент

    Новошинська

     Л.В.

    задовільно

     

   • Спец. Менеджмент інноваційної діяльності (за грудень)
    

    Перелік дипломних робіт

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста

    зі спеціальності 8. 050107 «Менеджмент інноваційної діяльності»

    за програмою «Менеджмент інноваційної діяльності»

    Кафедра Менеджменту організацій та ЗЕД

     

    п/п

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Абдал

    Валерія

    Володимирівна

    Розробка інноваційної стратегії «І-ТЕК Україна»

    к.е.н., проф.

    Кравченко В.О.

     

    відмінно

    2.

    Матковська

    Зоя

    Артурівна

    Формування стратегії інноваційного розвитку ВАТ «Одескабель» 

    к.е.н., проф.

    Козлова Г.М.

    відмінно

    3.

    Михайлюк

     Надія

    Миколаївна

    Підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Телекарт-Прилад» на засадах інноваційної стратегії

    к.е.н., доц. Кублікова Т.Б.

    добре

    4.

    Терзі

    Вікторія

    Валеріївна

    Формування конкурентних переваг в контенті інноваційного розвитку ВАТ «Одескабель»

    к.е.н., доц.

    Пучкова С.І.

    відмінно

    5.

    Тібатіна

    Ганна

    Станиславівна

    Формування інноваційної стратегії ТОВ «Телекарт-Прилад» на засадах  збалансованої системи показників (BSC)

    д.е.н., доц..

    Кузнецова І.О.

    відмінно

      

   • Спец. Менеджмент організацій
    

    Перелік дипломних робіт

     

    на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

    зі спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій»

    Кафедра менеджменту організацій та ЗЕД

     

    п/п

    П.І.Б. студента

    Тема дипломної роботи

    Керівник

    Оцінка

    1.

    Адирова

    Ольга Василівна

    Особливості формування і реалізації інноваційної стратегії ВАТ «Укртелеком»

    д.е.н., проф. Редькін О.С.

    добре

    2.

    Андрєєва

    Вікторія Володимирівна

    Формування конкурентних переваг ВАТ «Укртелеком»

    д.е.н., проф. Редькін О.С.

    добре

    3.

    Байцур

    Катерина Сергіївна

    Розробка стратегії розвитку ТОВ «Французький бульвар элит»

    к.е.н., доц.

    Саєнсус М.А.

    відмінно

    4.

    Булгаров

    Віктор Георгійович

    Розробка маркетингової стратегії СФГ «Дельта»

    д.е.н., проф. Редькін О.С.

    добре

    5.

    Василюк

    Ельвіра Василівна

    Формування конкурентної стратегії «Приватне АТ Одеський завод шампанських вин»

    д.е.н., доц.

    Кузнецова І.О.

    відмінно

    6.

    Веретеннікова Тетяна

    Олексіївна

    Управління транспортно-експедиційним обслуговуванням зовнішньоекономічних операцій (на прикладі ДП «Білгород- Дністровського морського торгівельного порту»)

    к.і.н., доц.

    Лебедєв І.В.

    задовільно

    7.