Бібліотека ОНЕУ 

 

  
Бібліометрика української науки    
Google Scholar    
Scopus    
Web of Science (WoS)    
Journal Citation Reports    
Scimago Journal & Country Rank (SJR)    
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU    
 


 

 


Бібліофреш

 

Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: навч. посіб. / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 320 с.

Дідора В. Г. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / В. Г. Дідора, О. Ф. Смаглій, Е. Р. Ермантраут, [та ін..]. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 264 с.

Кропельницька С. О. Соціальне страхування: навч. посіб. / С. О. Кропельницька, Т. В. Солоджук. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 336 с.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забовязань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування станом на 22.12.2014 р.: практик. посіб. / упорядник К. В. Безверхий. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 150 с.

Капінос Г. І. Операційний менеджмент: навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 352 с.

Воронкова В. Г. Основи підприємництва: теорія і практикум: навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, В. О. Желябін, [та ін..]. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 454 с.

Дикань В. Л. Стратегічне управління : навч. посіб. / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко, О. В. Маковоз, [та ін..]. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 272 с.

Лойко Д. П. Управління якістю: навч. посіб. – 2-ге вид. / Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 336 с.

Бібліотека ОНЕУ
у соціальних мережах

 
Google Analytics